Ministru prezidents Krišjānis Kariņš piedalās sanāksmē

Ministru prezidents Krišjānis Kariņš ar rezolūciju ir uzdevis Veselības ministrijai divu nedēļu laikā iesniegt valdībā pārstrādātus un vienkāršotus epidemioloģiskās drošības noteikumus Covid-19 pandēmijas pārvarēšanai, lai pilnveidotu un uzlabotu esošo regulējumu, padarot to viegli saprotamu ikvienam valsts iedzīvotājam un pēc iespējas izvairoties no tehniskām un detalizētām epidemioloģiskās drošības prasībām valdības noteikumos.

Rezolūcijā norādīts, ka šā gada jūlijā valdībā izskatītajā Veselības ministrijas informatīvajā ziņojumā “Par Latvijas Covid-19 stratēģiju 2021. gada rudenim” kā viens no īstenojamajiem pasākumiem paredzēts pilnveidot epidemioloģiskās drošības pasākumu regulējumu, izstrādājot sabiedrībai saprotamas un vienkārši ieviešamas, starp nozarēm salāgojamas normas.

Valsts Kanceleja ir pabeigusi darbu pie pilnveidojamā regulējuma juridiskā ietvara, bet Veselības ministrijai sadarbībā ar nozares ministrijām ir jāsagatavo un izskatīšanai valdībā jāiesniedz pilnveidoti noteikumi par epidemioloģiskās drošības prasībām.

Sandris Sabajevs

Ministru prezidenta preses sekretārs
sandris.sabajevs [at] mk.gov.lv