Ministru prezidents
Kariņš: Baltijas un Ziemeļvalstu reģionam jākļūst par līderi Eiropā

Ministru prezidents Krišjānis Kariņš 12. februārī tikšanās laikā ar Somijas premjerministri Sannu Marinu (Sanna Marin) pārrunāja Latvijas un Somijas divpusējās attiecības, tās stiprināšanas iespējas, sadarbību reģionālā līmenī un Eiropas Savienības aktuālos jautājumos, īpašu uzmanību pievēršot daudzgadu budžeta procesam un Eiropas Zaļajam kursam.

“Mums ir daudz kopīgu izaicinājumu, kas vieno mūs – gan drošības, gan ekonomikas, gan klimata pārmaiņu jomā. Īpašu uzmanību sarunās pievērsām klimata pārmaiņām, jo arī šodien, februāra vidū, piedzīvotais pavasarīgais laiks Helsinkos liecina, ka tās ir īstas un mums ir jāmeklē veidi, kā tuvākajos gados būtiski mazināt klimata pārmaiņu ietekmi. Baltijas un Ziemeļvalstu reģions, strādājot kopā klimata politikas, inovāciju, hibrīddrošības jautājumos, būs līderis Eiropā. Mūsu interesēs ir šo apņemšanos stiprināt, īstenojot pārdomātu un ambiciozu politiku šajās jomās,” preses konferencē pēc tikšanās ar S. Marinu uzsvēra K. Kariņš, piebilstot, ka jau pašlaik abās valstīs aptuveni 40% no kopējā enerģijas patēriņa nodrošina atjaunojami energoresursi un abu valstu valdības ir nospraudušas mērķus sasniegt klimata neitralitāti to tautsaimniecībās.

“Klimata pārmaiņu radītie izaicinājumi un labas politiskās attiecības ir lieliska izdevība ciešākas ekonomiskās sadarbības veidošanā, jo, priekšplānā izvirzot klimata politikas dienaskārtību Eiropā, mēs dodam ļoti skaidru signālu uzņēmumiem. Ir droši investēt atjaunojamo energoresursu attīstībā un energoefektivitātes tehnoloģiju attīstībā, jo pastāv garantēts 500 miljonu iedzīvotāju tirgu Eiropā,” pauda Ministru prezidents.

Vizītes laikā Helsinkos Ministru prezidentam bija tikšanās arī ar Somijas prezidentu Sauli Nīnisto (Sauli Niinistö). Tās laikā K. Kariņš ar S. Nīnisto pārrunāja reģiona drošības jautājumus, nepieciešamību stiprināt Latvijas un Somijas sadarbību aizsardzības jomā, kā arī ģeopolitisko situāciju Eiropā un pasaulē.

Ministru prezidents Helsinkos arī apmeklēja Eiropas izcilības centru cīņai ar hibrīdo apdraudējumu, iepazinās ar Centra darbību un diskutēja ar tā darbiniekiem par dažādajiem apdraudējumu riskiem un Centra iespējām tos savlaicīgi identificēt, informējot par to Eiropas Savienības dalībvalstis.

Foto galerija:

Video ieraksts no preses konferences: 

Press conference of Finnish Prime Minister Sanna Marinin and Latvian Prime Minister Krišjānis Karinš

Sandris Sabajevs
Ministru prezidenta preses sekretārs
Tel.: 67082865, mob. tel.: 22087726
E-pasts: Sandris.Sabajevs@mk.gov.lv