Ministru prezidents
Ministru prezidents Krišjānis Kariņš  ar Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) ģenerālsekretāru Matiasu Kormanu

Ministru prezidents Krišjānis Kariņš trešdien, 1. decembrī, Parīzē tikās ar jauno Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) ģenerālsekretāru Matiasu Kormanu (Mathias Cormann). Tikšanās laikā tika pārrunāta ciešā Latvijas sadarbība ar OECD, organizācijas jaunākās iniciatīvas klimata un publiskās pārvaldības jomās, kā arī OECD sadarbība ar trešajām valstīm. Sarunā arī pārrunāja trešdien publicētās jaunākās OECD ekonomikas izaugsmes prognozes – Latvijai +4,3% 2021. gadā, +3,6% 2022. gadā un +4,7% 2023. gadā.

Sarunā ar ģenerālsekretāru K. Kariņš apliecināja, ka OECD rekomendācijas ir sniegušas būtisku atbalstu Latvijas izglītības, vides, ekonomikas un citu nozaru politiku izstrādē. Augstu novērtēti organizācijas ekspertu ieteikumi sektorālajos pētījumos, tai skaitā izvērtējumā par digitālo transformāciju Latvijā (“Going Digital in Latvia”). “Pieaugošais divpusējo projektu skaits norāda uz Latvijas un OECD veiksmīgo sadarbību. Redzams, ka daudzos projektos tiek vienlaikus veiksmīgi izmantots gan Eiropas Savienības, gan OECD sniegtais atbalsts," atzina Ministru prezidents.

K. Kariņš atzinīgi novērtēja OECD ieguldījumu cīņā pret klimata pārmaiņām, dezinformāciju, kā arī demokrātijas stiprināšanā, un atzīmēja Latvijas speciālistu aktīvo iesaisti šajos darbības virzienos. Latvijai ir svarīgi, lai OECD arī turpmāk spētu rast risinājumus globāla rakstura problēmām, pētījumu un pieredzes apmaiņas ceļā nosakot labākās pārvaldības prakses un standartus. Piemērs tam ir jūlijā panāktā vienošanās par uzņēmumu ienākuma nodokli, kuras mērķis ir pielāgot starptautisko nodokļu sistēmu globālās ekonomikas digitalizācijai.

Tikšanās laikā Ministru prezidents norādīja, ka OECD kalpo par noderīgu platformu, lai veicinātu ekonomikas un pārvaldības reformas arī trešajās valstīs. Ārējo attiecību aspektā Latvijai ir īpaši svarīga OECD sadarbība ar Austrumeiropas un Centrālāzijas valstīm. Latvija atbalsta, ka organizācijā tiek uzņemtas jaunas dalībvalstis, kuras ir izpildījušas uzņemšanas nosacījumu un valsts pārvaldībā ievēro demokrātijas, likuma varas un tirgus ekonomikas principus.

Ministru prezidents apstiprināja uzaicinājumu M. Kormanam 2022. gada martā apmeklēt Rīgu, kad tiks prezentēts OECD regulārais ekonomiskais pārskats par Latviju.

FOTO: https://www.flickr.com/photos/valstskanceleja/albums/72157720195802974

Sandris Sabajevs

Ministru prezidenta preses sekretārs
sandris.sabajevs [at] mk.gov.lv