Līdzdalība Valsts kanceleja
Vizuāls materiāls

Valsts kanceleja, uzsākot Latvijas Piektā nacionālā atvērtās pārvaldības rīcības plāna 2022. – 2025. gadam izstrādi, aicina iesaistīties ikvienu Latvijas iedzīvotāju, līdz 29. jūnijam iesniedzot savu ideju vai balsojot par jau iesniegtu priekšlikumu platformā Atvertalatvija.manabalss.lv.

Kas ir atvērtā pārvaldība un Nacionālais atvērtās pārvaldības rīcības plāns?

Atvērtās pārvaldības partnerība (Open Government Partnership, OGP) ir starptautiska iniciatīva, kuras mērķis ir veicināt atklātību, atbildību, godprātību un sabiedrības līdzdalību valsts institūciju darbībā, tajā skaitā, izmantojot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas. OGP šobrīd iesaistījušās 79 pasaules valstis. Latvija piedalās OGP no 2011. gada un nacionālā kontaktpunkta funkcijas īsteno Valsts kanceleja.

Atvērtās pārvaldības rīcības plāna uzdevums ir turpināt veidot Latviju par atvērtu, atbildīgu un sabiedrību iesaistošu valsti. Atvērtā pārvaldība skar dažādas nozares, varas atzarus, valsts pārvaldi un pašvaldības, tāpēc tā ļauj visaptveroši skatīt un aizstāvēt valsts un sabiedrības kopējās intereses. Vairojot iespējas iedzīvotājiem būt uzklausītiem un iesaistītiem lēmumu pieņemšanas procesā, aug sabiedrības uzticēšanās, kas ir būtiska demokrātiskas un ilgtspējīgas valsts pazīme.

Kā iedzīvotāji var iesaistīties Piektā nacionālā atvērtās pārvaldības rīcības plāna izstrādē?

Valsts kanceleja sadarbībā ar ManaBalss.lv organizē ideju aptauju koprades platformā par to, kādus pasākumus iekļaut atvērtās pārvaldības plānā. Ikviens Latvijas iedzīvotājs ir aicināts piedalīties, iesniedzot savas idejas vai balsojot par iesniegtajiem priekšlikumiem līdz 29. jūnijam Atvertalatvija.manabalss.lv. Jūlijā un augustā idejas tiks apkopotas, grupētas un tās izmantos, lai  noteiktu ne vairāk kā 6 prioritāros rīcības virzienus jeb nacionālās apņemšanās. 

Platformā ikvienam ir iespēja atstāt sava e-pasta adresi, lai turpinātu saņemt informāciju par rīcības plāna izstrādes gaidu un līdzdalības iespējām, tostarp iespējām iesaistīties darba grupās plāna tālākai izstrādei. Platformā jau tagad ir publicētas iesniegtās idejas; saturs tiks papildināts arī ar atskatu uz darba grupās paveikto, publiskās apspriešanas rezultātiem un rīcības plāna gala redakciju.

Iedzīvotāji un nevalstiskais sektors savus ierosinājumus var iesniegt arī, sazinoties ar Valsts kanceleju - līdz 29. jūnijam rakstot uz e-pastiem Inese.Kuske@mk.gov.lv vai Zane.Legzdina@mk.gov.lv

Septembrī un oktobrī iecerēta Piektā nacionālā atvērtās pārvaldības rīcības plāna oficiālā saskaņošana un publiskā apspriešana, savukārt gada nogalē – plāna projekta iesniegšana apstiprināšanai Ministru kabinetā.