Valsts kanceleja
Jauna kārtība FKTK padomes priekšsēdētāja amata pretendentu atlasē

Ministru kabinets 9. jūlijā apstiprināja noteikumu projektu par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) padomes priekšsēdētāja amata pretendentu atlasi, ko veiks komisija Valsts kancelejas direktora Jāņa Citskovska vadībā. FKTK vadītājs turpmāk tiks izraudzīts atklātā konkursā.

FKTK padomes priekšsēdētāja pretendentam ir jābūt ar nevainojamu reputāciju, viņš nedrīkst būt sodīts par tīšu noziedzīgu nodarījumu, kā arī viņam jāatbilst normatīvos noteiktajām prasībām, lai saņemtu pielaidi valsts noslēpumam. Uz FKTK padomes priekšsēdētāja amatu var pretendēt Latvijas pilsonis, kurš ieguvis augstāko izglītību (maģistra vai tam pielīdzināms grāds), kuram ir vismaz piecu gadu darbības pieredze finanšu un kapitāla tirgus vai tā uzraudzības vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomā un organizācijas vadībā. Lai varētu kandidēt vakantajam amatam, pretendentam ir arī jābūt kompetentam finanšu vadības jautājumos un jāpārvalda latviešu un angļu valoda.

Konkurss notiks trīs kārtās. Pirmajā kārtā tiks novērtēta pretendentu atbilstība FKTK likumā noteiktajām FKTK padomes priekšsēdētāja amata prasībām. Otrajā kārtā norisināsies klātienes intervija, lai noskaidrotu pretendentu motivāciju ieņemt vakanto amatu, pieredzi un izpratni finanšu un organizācijas vadībā, kā arī tiks novērtētas komunikācijas, argumentācijas un prezentācijas prasmes un angļu valodas zināšanas.

Par pretendentiem, kuri tiek virzīti uz trešo kārtu, komisijas priekšsēdētājs pieprasa Valsts drošības dienestam sniegt atzinumu par viņu atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, lai saņemtu pielaidi valsts noslēpumam.

Trešajā kārtā tiks novērtētas pretendenta pārmaiņu vadības, lēmumu pieņemšanas, stratēģiskā redzējuma, rezultātu sasniegšanas un komandas vadīšanas kompetences.

Pirms lēmuma pieņemšanas par pretendenta virzīšanu apstiprināšanai FKTK padomes priekšsēdētāja amatā Valsts kancelejai ir tiesības apkopot pretendenta iepriekšējo darba devēju un sadarbības partneru atsauksmes.

Valsts kanceleja arī nodrošinās neatkarīgu personāla atlases ekspertu atbalstu FKTK padomes priekšsēdētāja amata pretendentu atlasē. Personāla atlases eksperti veiks darba tirgus izpēti un pretendentu piesaisti, CV un reputācijas sākotnējo pārbaudi, piedalīsies komisijas sēdēs, veiks kompetenču novērtēšanu un atsauksmju ievākšanu, kā arī sniegs atgriezenisko saiti vērtētajiem pretendentiem un sagatavos individuālās attīstības plānu pretendentam, kurš tiks virzīts apstiprināšanai amatā.

Ja komisija nolemj, ka neviens no pretendentiem nav atbilstošs FKTK padomes priekšsēdētāja amatam, Valsts kanceleja par to informē visus trešajā kārtā iekļuvušos pretendentus un izsludina atkārtotu konkursu.

Jau no 2015. gada Valsts kanceleja īsteno centralizētu augstākā līmeņa vadītāju atlasi, nodrošinot atklātu, godīgu un profesionālu kandidātu atlases procesu. Šādā veidā Valsts kancelejas rīkotajos 20 konkursos vadītāji izraudzīti 13 dažādām valsts tiešās pārvaldes iestādēm. Tagad to iestāžu skaitā, kurām vadītāju izraudzīsies Valsts kancelejas rīkotā konkursā, būs arī Finanšu un kapitāla tirgus komisija.

Dace Kalniņa Komunikācijas departamenta konsultante Tālrunis: 67082929 E-pasts: dace.kalnina@mk.gov.lv