Atklātie konkursi Valsts kanceleja
Uz zaļa fona teksts: Līdz 16. janvārim piesakies Valsts vides dienesta ģenerāldirektora amatam

Pirmdien, 18. decembrī, Valsts kanceleja izsludinājusi atklātu konkursu uz Valsts vides dienesta ģenerāldirektora amatu. Pretendenti aicināti iesniegt pieteikumus elektroniski līdz 2024. gada 16. janvārim.  

Galvenie nosacījumi, lai piedalītos konkursā:

  • augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vēlams ekonomikā, tiesību zinātnēs, vides vai dabas zinātņu jomā (vēlams maģistra grāds);
  • vismaz triju gadu pieredze organizācijas vadītāja vai citā vadošā amatā ar vismaz 40 padotajiem darbiniekiem;
  • starptautiska vai starpresoru sadarbības pieredze;
  • atbilstība prasībām, lai pretendētu uz ierēdņa amatu;
  • atbilstība likumā noteiktajām prasībām, lai saņemtu speciālo atļauju pieejai valsts noslēpumam.

Tāpat no pretendentiem tiek sagaidīta veiksmīga pārmaiņu vadības pieredze, izpratne par vides aizsardzības un dabas resursu izmantošanas uzraudzības un kontroles nodrošināšanu. Kā arī izpratne par valsts pārvaldes uzbūvi un darbības pamatprincipiem, administratīvo procesu un budžeta plānošanu.

Nepieciešamas arī angļu valodas zināšanas B2 līmenī. Papildus tam pretendentiem jāpiemīt teicamām stratēģiskās plānošanas, sadarbības, komunikācijas un prezentācijas prasmēm. Jautājumus jāprot risināt ar sistēmisku pieeju un jāspēj uztvert un analizēt sarežģītu un liela apjoma informāciju dažādās jomās.

Amata vieta sniedz iespēju īstenot pakalpojumu un pārvaldes digitālās transformācijas procesu, kā arī piedāvā profesionālās attīstības iespējas.

Pretendentu atlase notiks trīs kārtās. Pirmās kārtas laikā konkursa komisija izvērtēs iesniegtos dokumentus un pretendentu atbilstību obligātajām prasībām. Konkursa otrajā kārtā pretendenti konkursa komisijai skaidros savu motivāciju ieņemt šo amatu, atbildēs uz komisijas jautājumiem un skaidros savu redzējumu par Valsts vides dienesta darbības pilnveidošanas un attīstības iespējām. Savukārt atlases trešajā kārtā tiks pārbaudītas tādas pretendentu vadības kompetences kā stratēģiskais redzējums, pārmaiņu vadīšana, komandas vadīšana, orientācija uz rezultātu sasniegšanu, spēja pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību.

Konkursa noslēgumā visaugstāko novērtējumu guvušais pretendents tiks virzīts Ministru kabineta apstiprinājumam. Mēnešalga šim amatam noteikta no 4600 eiro pirms nodokļu nomaksas. Ierēdnim būs iespēja arī saņemt motivējošu bonusu sistēmu atbilstoši sasniegtajiem darba rezultātiem.

Konkursa sludinājums pieejams Valsts kancelejas tīmekļvietnē un sociālo tīklu kontos, Nodarbinātības valsts aģentūras CV/Vakanču portālā, kā arī oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Konkursa pretendentu vērtēšanas komisiju vada Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs Edvīns Balševics, tās sastāvā ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra biroja vadītāja Dace Šēle, Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes jautājumos, Valsts pārvaldes politikas departamenta vadītāja Ieva Lībķena, Zemkopības ministrijas valsts sekretārs Raivis Kronbergs un Klimata un enerģētikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks klimata politikas jautājumos Dagnis Dubrovskis. Tāpat par pretendentu novērtēšanas procesa novērotājiem tiks uzaicināta biedrības "Zero Waste Latvija" valdes locekle Laura Treimane un biedrības "Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūts" valdes locekle Dace Helmane.

Eva Bērze

Konsultante
eva.berze [at] mk.gov.lv