Atklātie konkursi Valsts kanceleja
Līdz 29.oktobrim piesakies Valsts dzelzceļa administrācijas direktora/es amatam

Ceturtdien, 30. septembrī, Valsts kanceleja izsludinājusi atklātu konkursu uz Valsts dzelzceļa administrācijas (VDzA) direktora amatu. Pretendenti aicināti iesniegt pieteikumus elektroniski līdz 29. oktobrim.

Galvenās pretendentiem izvirzītās prasības ir šādas: nevainojama reputācija, augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa augstākā profesionālā izglītība inženierzinātnēs vai transporta jomā, kā arī pēdējo 10 gadu laikā gūta vismaz trīs gadu pieredze organizācijas vai struktūrvienības vadītāja amatā. Tāpat pretendentiem jābūt guvušiem vismaz piecu gadu profesionālo pieredzi dzelzceļa nozarē un vismaz trīs gadu pieredzi darbā ar Eiropas Savienības jautājumiem dzelzceļa nozarē.

No pretendentiem tiek sagaidīta izpratne par valsts pārvaldes uzbūvi un darbības pamatprincipiem, administratīvo procesu, budžeta plānošanu, kā arī zināšanas par starptautiskajiem standartiem un vēlamo praksi dzelzceļa nozarē, Eiropas un nacionālo normatīvo aktu prasībām šajā nozarē. Nepieciešamas arī teicamas zināšanas par Eiropas Savienības institūciju kompetenci dzelzceļa jomā un izpratne par dzelzceļa kravu pārvadājumiem, infrastruktūru un dzelzceļa vides aizsardzības politiku.

Pretendentu angļu valodas zināšanām jābūt B2 līmenī, savukārt krievu valodas zināšanām – B1 līmenī atbilstoši Eiropas kopīgajām nostādnēm valodu apguvei. Tāpat jāprot ar sistemātisku pieeju risināt jautājumu, jāspēj uztvert un analizēt sarežģītu un liela apjoma informāciju dažādās jomās. Jābūt teicamām sadarbības, komunikācijas un prezentācijas prasmēm.

Pretendentu atlase notiks trīs kārtās. Pirmās kārtas laikā konkursa komisija izvērtēs iesniegtos dokumentus un pretendentu atbilstību obligātajām prasībām. Konkursa otrajā kārtā pretendenti konkursa komisijai skaidros savu motivāciju ieņemt šo amatu, atbildēs uz komisijas jautājumiem un izklāstīs savu stratēģisko redzējumu par Valsts dzelzceļa administrācijas ilgtermiņa prioritātēm un attīstību turpmākajos piecos gados. Savukārt uz konkursa trešo kārtu izvirzītie pretendenti tiks vērtēti, pārbaudot viņu vadības kompetences: komandas vadīšanu, stratēģisko redzējumu, spēju pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību, darbinieku motivēšanu un attīstīšanu, pārmaiņu vadīšanu.

Konkursa noslēgumā visaugstāko novērtējumu guvušais pretendents tiks virzīts Ministru kabinetam iecelšanai amatā. Ieņemot amatu, nākamais VDzA direktors saņems mēnešalgu 1917 euro apmērā (pirms nodokļu nomaksas), iespēju piedalīties Augstākā līmeņa vadītāju attīstības programmā, kā arī unikālu iespēju rūpēties par kvalitatīvu dzelzceļa pārvadājumu tirgus attīstību Latvijā un pārstāvēt valsti starptautiskā līmenī.

Konkursa sludinājums publicēts oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” un tiks publicēts Nodarbinātības valsts aģentūras CV/Vakanču portālā, MK tīmekļvietnē un sociālajos tīklos.

Konkursa pretendentu vērtēšanas komisiju vada Valsts kancelejas direktors Jānis Citskovskis, tās sastāvā ir: Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs Edmunds Valantis, Satiksmes ministrijas valsts sekretāre Ilonda Stepanova, Satiksmes ministrijas valsts sekretāres vietnieks Dins Merirands un Satiksmes ministrijas Dzelzceļa politikas un infrastruktūras departamenta direktors Kārlis Eņģelis. Tāpat pretendentu vērtēšanā par neatkarīgu novērotāju tiks uzaicināts viens pārstāvis no Latvijas Darba devēju konfederācijas.   

 

Santa Jirgensone

Konsultante
santa.jirgensone [at] mk.gov.lv