Baltijas valstu karogi

2022. gada 8. septembrī Ministru kabinets pieņēma lēmumu, ar kuru tiek noteikti ierobežojumi Krievijas Federācijas pilsoņu ieceļošanai Latvijas Republikā, šķērsojot Eiropas Savienības ārējo robežu. Agresorvalsts pilsoņu brīva ceļošana, jo īpaši tūrisma nolūkos, laikā, kad šīs valsts bruņotie spēki ir iebrukuši Ukrainā, ir ne tikai amorāla, bet arī rada sabiedriskās kārtības un drošības riskus gan politisku provokāciju, gan ikdienas agresijas līmenī.

 Ar lēmumu tiek ierobežota Krievijas Federācijas pilsoņu, Šengenas īstermiņa vīzu turētāju, ieceļošana nebūtiskiem mērķiem, piemēram, tūrisma un atpūtas nolūkos.  

Jaunais regulējums paredzēs vairākus izņēmumus, tai skaitā neliedzot ieceļošanu politiski vajātām personām vai citu humānu situāciju gadījumos. Ieceļošana būs atļauta: Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācijas uzturēšanās atļaujas vai Šengenas līguma dalībvalsts ilgtermiņa vīzas turētājiem; Latvijas Republikas valstspiederīgo ģimenes locekļiem (laulātiem, vecākiem, vecvecākiem, bērniem, mazbērniem, kā arī apgādībā esošām personām); Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācijas valstspiederīgo ģimenes locekļiem; transporta un pasažieru pārvadājumu pakalpojumu sniedzēju darbiniekiem, kravas vai tehnisko reisu apkalpei, kas ierodas Latvijas Republikā vai izbrauc no tās, pildot darba pienākumus; jūrniekiem, kuriem jānokļūst savā darbavietā uz kuģa vai kuriem nepieciešams atgriezties no tā; personām, kuru ieceļošana saistīta ar humāniem apsvērumiem; Latvijas Republikā akreditētiem vai nosūtītiem Krievijas Federācijas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību darbiniekiem un viņu ģimenes locekļiem, Krievijas Federācijas diplomātiskajiem kurjeriem vai ad hoc diplomātiskajiem kurjeriem,  personām, kuras dodas uz Krievijas Federācijas vēstniecību Latvijas Republikā īstermiņa komandējumā tehniskā atbalsta nodrošināšanai, Krievijas Federācijas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību darbiniekiem, kuri šķērso Latvijas Republikas teritoriju tranzītā oficiālo funkciju veikšanai, un viņu ģimenes locekļiem, kā arī personām, kuras šķērso Latvijas Republikas teritoriju tranzītā un dodas īstermiņa komandējumā tehniskā atbalsta nodrošināšanai uz Krievijas Federācijas vēstniecību uzņemošajā valstī; personām, kuras ir vienkāršota tranzīta dokumenta vai vienkāršota dzelzceļa tranzīta dokumenta turētāji un kuras dodas no Krievijas Federācijas uz Krievijas Federācijas Kaļiņingradas apgabalu un atpakaļ.

ES ārlietu ministri neformālā sanāksmē 30. un 31. augustā Prāgā lēma apturēt ES – Krievijas Nolīguma par vīzu atvieglotu izsniegšanu darbību, kā arī rast ES līmeņa risinājumus, lai ierobežotu tūrisma vīzu izsniegšanu Krievijas pilsoņiem. Vienlaikus tika panākta kopēja ES ārlietu ministru izpratne, ka valstis, kurām ir kopīga robeža ar Krieviju, var nacionālā līmenī ieviest ierobežojumus ieceļošanai ES.

Tādēļ Latvija, Lietuva un Igaunija ir vienojušās par nekavējošu reģionālu risinājumu, lai, gaidot ES kolektīvu rīcību, jau tagad ierobežotu Krievijas ceļotāju plūsmas, tādējādi mazinot drošības riskus. Lēmums pieņemts koordinēti, sadarbojoties Latvijas, Lietuvas un Igaunijas, un stājas spēkā vienlaikus visās trīs Baltijas valstīs 2022. gada 19. septembrī.

Baltijas valstu un Polijas karogi
Datums 8. septembris, 2022
Laiks18.25–20.25
Atrašanās vietaattālināti

Ministru kabineta ārkārtas sēde aptaujas kārtībā

Līdz plkst. 20.25 notiek Ministru kabineta ārkārtas sēde aptaujas kārtībā. Sēdes darba kārtība.