Satiksmes ministrija
Efektīvākai valsts IKT resursu pārvaldībai veidos datu centru ar iespēju izmantot virtuālus datu apstrādes un uzglabāšanas pakalpojumus

Šī gada 25. jūnijā valdība apstiprināja VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” īstenoto projektu "LVDC tīkls, drošības platforma un LVDC koplietošanas daļa (2. kārta)." Projekta īstenošanas izmaksas ir 2 000 000 euro.

Projekta ietvaros tiks izveidoti sekojoši koplietošanas pakalpojumi: Virtuālais datu centrs un Konteineru datu centrs. Tādejādi tiks veicināta efektīva valsts IKT resursu pārvaldība. Viens no priekšnoteikumiem efektīvai IKT resursu pārvaldībai ir IKT infrastruktūras koplietošana. Projekta ietvaros valsts pārvaldes lietojumam tiks izveidota koplietojama infrastruktūra, kas nodrošinās mūsdienīgus, augstas pieejamības un drošības mākoņdatošanas pakalpojumus.

Projekta izveide un attīstība stiprinās: vienotu valsts IKT resursu pārvaldību; pārvaldāmāku un saprotamāku valsts IKT resursu uzskaiti un patēriņu; valsts pārvaldes fokusu uz tās pamatuzdevumu realizēšanu; kiberdrošības līmeņa paaugstināšanos; informācijas sistēmu kvalitātes rādītājus (SLA).

Pakalpojumi tiks nodrošināti, izmantojot projekta 1.kārtas laikā izveidoto datu pārraides infrastruktūru, kam nepieciešama vien minimāla investīcija komutatoru aprīkošanai ar papildu pieslēgvietām un nepieciešamās servertehnikas pievienošanai 1.kārtā izveidotajai datu pārraides infrastruktūrai. Papildus projekta pakalpojumu nodrošināšanai tiks izmantoti 1.kārtā izveidotie datu glabātuves un datu rezerves kopēšanas pakalpojumi, neveidojot paralēlas un funkcionāli dublējošas infrastruktūras.

Tāpat projektā paredzēts arī stiprināt 1. kārtā izveidotos 19 darbības procesus, paplašinot 1.kārtas infrastruktūras kapacitāti, tādejādi plānotie ieguldījumi datu glabātuves un datu rezerves kopēšanas infrastruktūras paplašināšanai būs papildinoši 1.kārtas ietvaros izveidotajiem procesiem, jo nodrošinās klientu skaita un apjoma pieaugumu. 

Projekta īstenošana ilgs līdz 2020. gada beigām un no 2021. gada 1. janvāra uz projekta infrastruktūras nodrošinātie pakalpojumi būs pieejami valsts pārvaldes lietojumam.

Uzziņa: Projekta uzturēšanas izmaksas tiks nodrošinātas saskaņā ar MK 2018.gada 6.februāra instrukcija Nr.1 “Valsts elektronisko sakaru pakalpojumu centra nodrošināšanas kārtība”  11.punktā noteikto un tas iekļauts mērķarhitektūras 51.0. versijā VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” īstenotajā projektā "LVDC tīkls, drošības platforma un LVDC koplietošanas daļa (2. kārta)."

Satiksmes ministrijas Komunikācijas nodaļa Tālr.: 67028003 e-pasts: komunikacijas@sam.gov.lv