Ekonomikas ministrija Ministru kabinets
Dzīvokļu ēka

Turpmāk dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieki varēs kārtot dzīvojamās mājas lietu un pieņemt lēmumus elektroniski, izmantojot Būvniecības informācijas sistēmas (turpmāk – BIS) jauno funkcionalitāti. Tā izveidota ar mērķi efektivizēt dzīvojamo māju pārvaldīšanas procesu, nodrošināt pārvaldnieku godīgas konkurences apstākļus, kā arī dzīvokļu īpašnieku brīvu un drošu savas mājas ekspluatācijas dokumentācijas glabāšanu un pieejamību vienuviet.

Mājas lietas kārtošana un lēmumu pieņemšana dzīvojamās mājas kopīpašuma jautājumos ir daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku pienākums. Ekonomikas ministrijā periodiski tika saņemtas dzīvokļu īpašnieku sūdzības par to, ka pārvaldnieki nenodrošina mājas dokumentu ievietošanu mājas lietā, kā arī pārvaldniekiem, kuriem jāpārņem mājas lieta no iepriekšējā mājas pārvaldnieka, netiek nodoti mājas lietas dokumenti pilnā apjomā.

Vienlaikus, dzīvokļu īpašnieku kopība nespēj operatīvi pieņemt lēmumus nepietiekamā kvoruma dēļ, jo dzīvokļu īpašnieki ikdienas ritmā ir pakļauti noteiktai dienas kārtībai, kā arī daudzi nevar piedalīties lēmuma pieņemšanā, jo atrodas ārpus valsts. Līdz ar tehnoloģiju attīstību, pārvaldnieki dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu pieņemšanai var nodrošināt dažādus elektroniskus rīkus, tomēr šāda prakse ir retums. Turklāt, izplatoties Covid-19 infekcijai, dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu pieņemšana attālinātos apstākļos ir kļuvusi par akūti risināmu jautājumu.

Izveidotā iespēja elektroniski BIS kārtot gan mājas lietu, gan pieņemt lēmumus, nodrošinās ātru, ērtu, efektīvu un caurspīdīgu procedūru sava īpašuma pārvaldīšanai, kā arī drošu vidi dokumentu un informācijas glabāšanai un turpmākai izmantošanai un nodošanai nākamajiem dzīvojamās mājas pārvaldniekiem.

Turklāt dokumentus un informāciju, kas jau ir pieejama BIS citos reģistros, piemēram, informācija par ēkas energosertifikātu, būvprojektu, tehniskās apsekošanas atzinumus, mājas lietas kārtotājs varēs iegūt, izmantojot jau esošus BIS reģistrus un būvniecības lietas.

2022. gada 25. oktobra sēdē Ministru kabinets apstiprināja izmaiņas Būvniecības informācijas sistēmas noteikumos un tie, cita starpā, paredz, ka mājas lietā būs pieejami Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra dati par kadastra objektu, nekustamā īpašuma sastāvu un pamatdati par nekustamā īpašuma piederību. Šie dati ir nepieciešami, lai māju pārvaldnieki varētu kārtot elektroniski mājas lietu BIS. Savukārt informācija par īpašniekiem nodrošinās lēmumu pieņemšanas elektroniskā rīka funkcionalitāti BIS.

Tāpat grozījumi paredz būves ekspluatācijas lietas tiesisko regulējumu, jo būves ekspluatācijas lietā tiek uzkrāti dati, datnes un dokumenti, kas saistīti ar konkrētās būves ekspluatāciju, piemēram, būvspeciālistu sagatavotie un iesniegtie tehniskās apsekošanas atzinumi, kā arī būvvalžu izdotie atzinumi, lēmumi, izziņas u.c. dokumenti.

Noteikumi papildināti ar jauniem datiem no Fizisko personu reģistra informācijas sistēmas, lai nodrošinātu ārvalstnieku autentifikāciju BIS. Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldniekiem mājas lietas kārtošana BIS jāuzsāk līdz 2023. gada 28. februārim. Savukārt dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu pieņemšana, izmantojot BIS funkcionalitāti, dzīvokļu īpašniekiem ir brīvprātīga. Vienlaikus jāievēro, ka visi kopības pieņemtie lēmumi jebkurā gadījumā būs jāievieto un jāuzglabā mājas lietā BIS ietvaros.

Pilnveidojumi BIS, kas saistīti ar būves ekspluatācijas lietas vešanas, kā arī daudzdzīvokļu dzīvojamo māju mājas lietu kārtošanas un dzīvokļu īpašnieku lēmumu pieņemšanas funkcionalitātes izveidi veikti ERAF projekta ietvaros.

Detalizētāk ar apstiprinātajiem grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 28. jūlija noteikumos Nr. 438 "Būvniecības informācijas sistēmas noteikumi" var iepazīties vienotajā Tiesību aktu portālā.

Datums 25. oktobris, 2022
Laiks10.00
Atrašanās vietaMinistru kabinets

Ministru kabineta sēde

Ministru prezidents Krišjānis Kariņš vada Ministru kabineta sēdi. Mediju iespējas: foto/video sēdes sākumā.