Ekonomikas ministrija
Būvniecības ierosinātājs varēs būvniecības informācijas sistēmā pasūtīt ēkas vai telpu grupas datu aktualizāciju Valsts zemes dienestā

Ministru kabinets šā gada 2. jūlija sēdē apstiprināja Ekonomikas ministrijas rosinātos grozījumus Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra MK noteikumos Nr.529 “Ēku būvnoteikumi”, kas samazinās administratīvo slogu būvniecības ierosinātājiem, izmantojot būvniecības informācijas sistēmas (turpmāk – BIS) funkcionalitāti.

Grozījumi paredz, ka vienlaikus ar ēkas vai telpu grupas lietošanas veida maiņu bez pārbūves ieceres akceptēšanu BIS varēs ierosināt šo datu aktualizāciju Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā.

Šobrīd Būvniecības valsts kontroles birojs un Valsts Zemes dienests veic informācijas sistēmu funkcionalitātes pilnveidošanu - datu nodošanas programmatūras izstrādi. 

Ēkas vai telpu grupas datu nodošana no Būvniecības informācijas sistēmas Valsts zemes dienestam uzsāks pēc attiecīgas programmatūras izstrādes, bet ne vēlāk kā līdz 2020. gada 1. janvārim.

Līdz ar grozījumiem MK noteikumos noteikts, ka būvniecības ierosinātāja iesniegums BIS par ēkas vai telpu grupas lietošanas veida maiņu bez pārbūves vienlaikus ir uzskatāms par iesniegumu Valsts zemes dienestam ēku vai telpu grupas datu aktualizācijai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā. Valsts zemes dienesta ēkas vai telpu grupu datu aktualizācijas pakalpojums būs pieejams tikai par Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētiem objektiem.

BIS publiskā portāla lietotājam tiks izveidota iespēja pasūtīt pakalpojumu datu aktualizāciju valsts kadastrā, nodrošināta rēķina saņemšana no Valsts zemes dienesta un apmaksas veikšana, izmantojot vienoto maksāšanas moduļa funkcionalitāti. Pēc tam BIS nodrošinās, ka attiecīgos dokumentus un strukturizētos datus nodos Valsts zemes dienestam ēkas vai telpu grupas datu aktualizēšanai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā.

Detalizēti ar grozījumiem Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumos Nr.529 “Ēku būvnoteikumi” var iepazīties Ministru kabineta tīmekļa vietnē.

Ekonomikas ministrijas Sabiedrisko attiecību nodaļa prese@em.gov.lv 67013193