Memoranda parakstīšana

2023. gada martā Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memorandam būs iespēja pievienoties jaunām nevalstiskajām organizācijām. Memorandu no valdības puses parakstīs Ministru prezidents Krišjānis Kariņš. Tikšanās ar Ministru prezidentu šobrīd tiek plānota 2023. gada maijā Memoranda padomes sēdes laikā.

Memoranda parakstīšana nevalstiskajai organizācijai dos iespēju:

  • piedalīties Memoranda padomes darbā – paust viedokli, iesaistoties dažādu nevalstiskajām organizācijām aktuālu jautājumu risināšanā;
  • sekmēt sadarbību ar valsts pārvaldes iestādēm;
  • izvirzīt kandidatūru darbam Memoranda padomē (nākamās vēlēšanas plānotas 2023.gada aprīlī).

Memoranda padomes sekretariāts aicina līdz 2023. gada 26. martam pieteikties Memoranda parakstīšanai, aizpildot reģistrēšanās anketu.

Memoranda parakstīšana tiks organizēta divos veidos, izvēle jānorāda reģistrējoties un to nebūs iespējams mainīt:

  1. vēlamāka un ērtāka visām pusēm noteikti būtu parakstīšana ar e-parakstu - tiks dots vairāku dienu periods, kura laikā organizācijas parakstīs Memorandu, laika ietvars šobrīd plānots 28.03.- 31.03.2023.
  2. ja pārstāvim, kurš parakstīs Memorandu organizācijas vārdā, nav pieejams e-paraksts, tiks nodrošināta iespēja parakstīt papīra eksemplāru - būs jāierodas klātienē Ministru kabinetā, Brīvības bulvārī 36, Rīgā Valsts kancelejas noteiktā laikā, visdrīzāk 28.03.2023. (datums un laiks vēl tiks precizēts).

Parakstam no organizācijas pārstāvja obligāti jābūt, lai varētu uzskatīt, ka organizācija ir pievienojusies Memorandam. Ja kāda iemesla dēļ organizācija nevarēs nodrošināt parakstīšanu Memoranda padomes sekretariāta norādītajos laikos un veidos, šajā reizē netiks nodrošināta iespēja Memorandu parakstīt vēlāk.

Ja ir kādi neskaidri jautājumi, lūgums tos uzdot sazinoties, zvanot uz tālruni +371 67082949 vai rakstot uz e-pastu nvo@mk.gov.lv

Memoranda projekta gatavošana tika iniciēta no nevalstiskā sektora (NVO) puses pēc 21 NVO pārstāvju tikšanās ar Ministru prezidentu 2005. gada 13. janvārī. Dokuments izstrādāts ar mērķi sekmēt efektīvas un sabiedrības interesēm atbilstošas valsts pārvaldes darbību, nodrošinot pilsoniskās sabiedrības iesaisti lēmumu pieņemšanas procesos (plašāka informācija par Memorandu pieejama Ministru kabineta mājaslapā).

Memoranda parakstīšana ar 57 NVO dalību notika 2005. gada 15. jūnijā. Šobrīd memorandu parakstījušas vairāk kā 500 organizācijas.