Memoranda parakstīšana

Nevalstisko organizāciju (NVO) un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes 2022. gada 31. augusta sēdē plānota jaunu nevalstisko organizāciju pievienošanās Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memorandam.

Memoranda parakstīšana nevalstiskajai organizācijai dos iespēju:

  • piedalīties Memoranda padomes darbā – paust viedokli, iesaistoties dažādu nevalstiskajām organizācijām aktuālu jautājumu risināšanā;
  • sekmēt sadarbību ar valsts pārvaldes iestādēm;
  • izvirzīt kandidatūru darbam Memoranda padomē (nākamās vēlēšanas plānotas 2023.gadā).

Memoranda padomes sekretariāts aicina līdz 2022. gada 17. augustam pieteikties Memoranda parakstīšanai, aizpildot reģistrēšanās anketu.

Memoranda parakstīšana tiks organizēta divos veidos, izvēle jānorāda reģistrējoties un to nebūs iespējams mainīt:

  1. vēlamāka un ērtāka visām pusēm noteikti būtu parakstīšana ar e-parakstu - tiks dots vairāku dienu periods, kura laikā organizācijas parakstīs Memorandu. Laika ietvars šobrīd plānots 24.08.-29.08.2022;
  2. ja pārstāvim, kurš parakstīs Memorandu organizācijas vārdā, nav pieejams e-paraksts, tiks nodrošināta iespēja parakstīt papīra eksemplāru - būs jāierodas klātienē Ministru kabinetā, Brīvības bulvārī 36, Rīgā Valsts kancelejas noteiktā laikā, visdrīzāk 23.08.2021. (datums un laiks vēl tiks precizēts).

Parakstam no organizācijas pārstāvja obligāti jābūt, lai varētu uzskatīt, ka organizācija ir pievienojusies Memorandam. Ja kāda iemesla dēļ organizācija nevarēs nodrošināt parakstīšanu Memoranda padomes sekretariāta norādītajos laikos un veidos, šajā reizē netiks nodrošināta iespēja Memorandu parakstīt vēlāk.

Ja ir kādi jautājumi, aicinām tos sūtīt, rakstot uz nvo@mk.gov.lv

 

Par NVO un Ministru kabineta sadarbības memorandu:

Memoranda projekta gatavošana tika iniciēta no nevalstiskā sektora puses pēc 21 NVO pārstāvja tikšanās ar Ministru prezidentu 2005. gada 13. janvārī. Dokuments izstrādāts ar mērķi sekmēt efektīvas un sabiedrības interesēm atbilstošas valsts pārvaldes darbību, nodrošinot pilsoniskās sabiedrības iesaisti lēmumu pieņemšanas procesos (vairāk informācijas par Memorandu pieejama Ministru kabineta mājaslapā).

Memoranda parakstīšana ar 57 NVO dalību notika 2005. gada 15. jūnijā. Šobrīd memorandu parakstījušas gandrīz 500 organizācijas.