Ekonomikas ministrija
Atviegloti nosacījumi neto sistēmas lietotājiem

Šā gada 7. aprīļa sēdē Ministru kabinets apstiprināja grozījumus elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumos, ar kuriem tiek vienkāršota elektroenerģijas neto norēķinu sistēmas (neto sistēma) piemērošanas kārtība.

Līdz ar apstiprinātajiem grozījumiem neto sistēmas lietotāji tiek atbrīvoti no maksājumiem par elektroenerģijas obligātā iepirkuma komponentes (OIK) mainīgo daļu par pašu saražotās elektroenerģijas apjomu, ko neto sistēmas lietotāji gada ietvaros ir nodevuši tīklā un saņem no tīkla atpakaļ.

Neto sistēma tika ieviesta kā valsts atbalsta mehānisms, lai veicinātu atjaunojamo energoresursu elektroenerģijas ražošanu kopumā, kā arī lai veicinātu iedzīvotāju iesaisti atjaunojamās enerģijas ražošanā. Neto sistēma ir kārtība atjaunojamo energoresursu pašpatērētāju norēķiniem par elektroenerģiju. 2020.gada marta sākumā neto sistēmā fiksētas 519 mājsaimniecības ar kopējo uzstādīto mikroģeneratoru jaudu 2,8 MW. Lielākajai daļai neto sistēmas dalībnieku ir uzstādīti saules paneļi.

Cita starpā, līdz ar grozījumiem tiek pilnveidots regulējums elektroenerģijas tirgus datu apmaiņas un uzglabāšanas platformas darbībai, lai elektroenerģijas sistēmas operatori, tirgotāji un citi elektroenerģijas sistēmas dalībnieki spētu efektīvi, organizēti un caurredzami apmainīties ar aktuālajiem elektroenerģijas sistēmas un tirgus datiem. Vienlaikus līdz minimumam tiek samazinātas manuālās darbības informācijas pieprasījumu apstrādē, tādējādi samazinot kopējās datu apstrādes un apmaiņas izmaksas.

Ar grozījumiem tiek ieviests mehānisms, kā sadales sistēmas operators AS “Sadales tīkls” piemēro kompensāciju lietotājam neplānota elektroenerģijas piegādes pārtraukuma gadījumā, ja tas pārsniedz 24h. Šāda mehānisma ieviešana stimulēs sadales sistēmas operatora rīcību, atjaunojot elektroenerģijas piegādi lietotājiem pēc iespējas īsākā laikā gadījumos, kad pārtraukumu izraisa sistēmas operatora elektroietaišu bojājums vai atteice. Būtiski, ka šādas regulējuma izmaiņas ļaus uzlabot Latvijas pozīciju Pasaules bankas veidotajā Doing Business reitinga sadaļā Getting Electricity orientējoši par 21 vietu, tādējādi veicinot arī uzņēmējdarbības uzsākšanu.

Ministru kabineta noteikumu grozījumos ietvertās izmaiņas izriet no 2020.gada sākumā pieņemtajiem grozījumiem Elektroenerģijas tirgus likumā. Vairāk ar apstiprinātajiem grozījumiem Ministru kabineta 2014.gada 21.janvāra noteikumos Nr.50 "Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi" var iepazīties Ministru kabineta mājaslapā.

Vienlaikus Ekonomikas ministrija turpina darbu pie jauniem risinājumiem neto sistēmas pilnveidei un atjaunojamo energoresursu elektroenerģijas pašpatēriņa veicināšanai.

 

Ekonomikas ministrijas
Sabiedrisko attiecību nodaļa
prese@em.gov.lv