Atšķirīgs saturs – vienota pieeja: radītas mūsdienīgas tīmekļvietnes ērtākai saziņai ar valsts iestādēm un pašvaldībām

Ērti lietojamas visās ierīcēs, saprotamas un pieejamas ikvienam – no 23. jūlija Valsts kanceleja aicina iepazīties ar pirmajām pilotprojekta tīmekļvietnēm. Jaunām, daudz drošākām un vieglāk piekļūstamām vienota dizaina valsts pārvaldes iestāžu mājaslapām. Tās ikvienam Latvijas iedzīvotājam ļaus ērti un vienkārši atrast nepieciešamo informāciju un sazināties ar valsts un pašvaldību iestādēm, turklāt atbildīs augstākajiem drošības un piekļūstamības standartiem.

Laikā, kad liela daļa sabiedrības ar valsts iestādēm un pašvaldībām sazinās digitāli, vairums tīmekļvietņu valsts pārvaldē ir novecojušas: teju puse ir vecākas par 6 gadiem, daļa – pat par 10 gadiem*, un tikai piektā daļa līdz šim bijusi pielāgota lietošanai mobilajās ierīcēs**. Turklāt tās ir krasi atšķirīgas, sarežģījot iedzīvotāju iespējas ērti, ātri un vienkārši atrast nepieciešamo informāciju. Saskaņā ar aptaujas datiem*** 63% Latvijas iedzīvotāju pēdējā pusgada laikā ir apmeklējuši kādu valsts iestāžu vai pašvaldību tīmekļvietņu. Gandrīz puse jeb 47% respondentu norāda – nepieciešamo informāciju tajās atrast nav viegli.

Tāpēc Valsts kancelejas īstenotā projekta “Valsts un pašvaldības iestāžu tīmekļvietņu vienotā platforma” ietvaros radīts ilgtspējīgs risinājums – koplietošanas platforma, kuras komponentes varēs atkal un atkal izmantot, pēc vienotiem principiem radot jaunas valsts pārvaldes iestāžu tīmekļvietnes.

Tīmekļvietņu vienotā platforma ir sapnis, kurš kļūst par realitāti – visiem iedzīvotājiem pieejama un ērta digitālā saziņa ar valsti. Visas jaunās vietnes būs pieejamas cilvēkiem ar redzes, dzirdes un kustību traucējumiem, tās būs droši un ērti lietojamas un pielāgotas mobilajām ierīcēm, turklāt tapušas vienotā dizainā un tiek uzturētas centralizēti. Piemēram, ja cilvēks nesen paviesojies Nodarbinātības valsts aģentūras tīmekļvietnē, apmeklējot Tieslietu vai Satiksmes ministrijas tīmekļvietni, viņš jau būs pazīstams ar iespējām, jo visas lapas veidotas pēc vienota principa – lai būtu saprotamas, vienkārši lietojamas un draudzīgas ikvienam iedzīvotājam,” stāsta Vita Vodinska, Valsts kancelejas Tīmekļvietņu vienotās platformas projekta vadītāja.

Darbs pie projekta turpinās vairāk nekā divus gadus, izstrādājot augstākajiem standartiem atbilstošus dizaina, drošības un piekļūstamības risinājumus. Tīmekļvietņu vienoto platformu izstrādā Valsts kanceleja ciešā sadarbībā ar Iekšlietu ministrijas Informācijas centru – platformas tehnisko resursu turētāju, Valsts reģionālās attīstības aģentūru, kas nodrošina platformas tehnoloģisko uzturēšanu, konsultatīvo, tehnoloģisko un lietotāju atbalstu un drošības prasību izpildi, un Kultūras informācijas sistēmu centru, kura pārziņā ir valsts pārvaldes mašīntulkošanas servisa un virtuālā asistenta integrācija Tīmekļvietņu vienotajā platformā.

Šobrīd pilotprojekta ietvaros kā pirmās Latvijas sabiedrībai būs pieejamas 13 iestāžu jaunās tīmekļvietnes, bet darbs turpinās, un plānots, ka līdz gada beigām projektam pievienosies vēl 47 iestādes. Kā pirmie projektā iesaistījušies:

Esmu ļoti gandarīts par vēl vienu nozīmīgu soli, kas sperts Valsts pārvaldes reformu plāna īstenošanā, pilnībā mainot un modernizējot iedzīvotāju saziņas iespējas ar valsts pārvaldi. Jaunās tīmekļvietnes atbildīs gan 21. gadsimta funkcionalitātes prasībām, gan drošības un piekļūstamības standartiem. Šajā projektā esam saskārušies ar lieliem izaicinājumiem, kuriem esam raduši efektīvus un mūsdienīgus risinājumus. Īpašs gandarījums ir par SPKC pievienošanos pilotprojektam, operatīvi reaģējot uz Covid-19 straujo izplatību. Nākotnē Tīmekļvietņu vienoto platformu lietos arī pašvaldības, tāpēc pilotprojektā bija svarīgi pārbaudīt šādas tīmekļvietnes izveidi, izvēloties pēc iespējas sarežģītāka risinājuma pārcelšanu uz jauno platformu, kam lieliski atbilda Rīgas domes tīmekļvietnes un informācijas sistēmas. Šobrīd esam gatavi nodrošināt raitu un efektīvu tīmekļvietņu migrāciju arī citām projektā iesaistītajām iestādēm,” stāsta Jānis Citskovskis, Valsts kancelejas direktors.

Svarīgi jauninājumi būs jauno tīmekļvietņu responsivitāte jeb spēja pielāgoties ierīcei, padarot tās vienlīdz ērti lietojamas datorā un mobilajās ierīcēs, un piekļūstamība, nodrošinot saturu vieglajā valodā, balss sintēzi un citus risinājumus, kas tīmekļvietnes padara pieejamas cilvēkiem ar invaliditāti. Lai palīdzētu tīmekļvietņu apmeklētājiem ātrāk un vienkāršāk atrast atbildes uz visbiežāk uzdotajiem jautājumiem, tuvākajos mēnešos būs pieejams arī virtuālais asistents jeb čatbots. Tāpat tīmekļvietnēs ir uzlabots drošības pārvaldības un atjauninājumu ieviešanas veids, kā arī pieejami citi rīki, kas atvieglo satura veidošanu un publicēšanu, piemēram, Hugo.lv mašīntulks, ar kura palīdzību iestādes un pašvaldības varēs sagatavot tulkojumu melnrakstus angļu un krievu valodās. 

Savukārt iestādēm būs ievērojami atvieglota tīmekļvietņu pārvaldība, jo satura vadības sistēma visiem būs viena, līdz ar to neskaidrību gadījumos vai mainoties darbiniekiem, būs iespējams konsultēties ar kolēģiem no citām iestādēm. Tāpat arī ieviestas dažādas integrācijas iespējas, lai samazinātu darba apjomu, neradot jaunus moduļus, bet ņemot datus par vakancēm, iepirkumiem, pakalpojumiem u. tml. no jau esošajām sistēmām.

Ar gandarījumu skatos uz Valsts kancelejas paveikto Tīmekļvietņu vienotās platformas projektā. Ir izdarīts liels darbs, lai nodrošinātu visiem Latvijas iedzīvotājiem vienlīdzīgas iespējas piekļūt informācijai, ko sniedz valsts iestādes. Lieliskus uzlabojumus redzam tieši piekļūstamības aspektos: tīmekļvietnēs pieejamās funkcijas ļauj mainīt satura skatu, lai arī cilvēki gados, cilvēki ar redzes traucējumiem vai daltoniķi varētu ērti un viegli lietot valsts iestāžu radīto saturu. Apsveicama ir arī iespēja lejupielādēt dokumentus no iestāžu tīmekļvietnēm. Raugoties no drošības aspekta, ievērota labā prakse, kas brīdina lietotāju par iespējamiem riskiem, dodoties uz kādu ārēju saiti,” vērtē Vlads Omete, Eiropas Komisijas vecākais lietojamības dizainers.

Ieteikumus vai informāciju par konstatētajām nepilnībām jaunā formāta mājaslapās aicinām iesūtīt e-pastā: timeklvietnes@mk.gov.lv.


*Valsts kancelejas veiktā iestāžu aptauja, 2016.

**E-indekss, 2019.

***Aptauju “Valsts iestāžu un pašvaldību mājaslapu vērtējums” veicis tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centrs SKDS, 2020. gada aprīlī internetā aptaujājot 1005 Latvijas iedzīvotājus vecumā no 18 līdz 75 gadiem.