Valsts kanceleja
Atklātā konkursā izraudzīsies Latvijas Zinātnes padomes direktoru

Otrdien, 19. maijā, Valsts kanceleja izsludinājusi atklātu konkursu uz Latvijas Zinātnes padomes direktora amatu. Pretendenti aicināti iesniegt pieteikumus elektroniski līdz 8. jūnijam.

Galvenās pretendentiem izvirzītās prasības ir šādas: doktora zinātniskais grāds, starptautiski atzīta zinātnieka statusam atbilstoša pētnieciskā darba pieredze, kā arī pēdējo 10 gadu laikā gūta ne mazāk kā trīs gadus nepārtraukta pieredze zinātniskās institūcijas vadītāja amatā vai tās struktūrvienības, tostarp augstskolas, vadītāja amatā ar vismaz 5 padotajiem darbiniekiem. Tāpat no pretendentiem tiek sagaidītas zināšanas par Latvijas zinātnes tehnoloģiju attīstību un inovāciju sistēmu, tostarp izpratni par Latvijas zinātnes sistēmu un Eiropas Pētniecības telpu, kā arī izpratne par nozares normatīvajiem aktiem. Veiksmīga pārmaiņu vadības pieredze tiks uzskatīta par priekšrocību.

No pretendentiem tiek sagaidīta nevainojama reputācija, pieredze privātā un/vai publiskā finansējuma piesaistē, tostarp pētniecības un inovācijas projektiem, kā arī pieredze projekta izstrādāšanā, īstenošanā un vadīšanā. Tāpat zināšanas par valsts pārvaldes darbības principiem.

Amata pretendentiem jābūt arī ar angļu valodas zināšanām C1 līmenī un ar pārstāvniecības pieredzi starptautiskā līmenī. Nepieciešamas stratēģiskās plānošanas, sadarbības, komunikācijas un prezentācijas prasmes.

Pretendentu atlase notiks trīs kārtās. Pirmās kārtas laikā konkursa komisija izvērtēs iesniegtos dokumentus un pretendentu atbilstību obligātajām prasībām. Konkursa otrajā kārtā pretendenti konkursa komisijai skaidros savu motivāciju ieņemt šo amatu, kā arī izklāstīs redzējumu par Latvijas Zinātnes padomes kā efektīvas pētniecības institūcijas nostiprināšanos Latvijā, tās prioritātēm un attīstību. Uz konkursa trešo kārtu izvirzītie pretendenti tiks vērtēti, analizējot viņu vadības kompetences: stratēģisko redzējumu, pārmaiņu vadīšanu, orientāciju uz rezultātu sasniegšanu, orientāciju uz attīstību un darbinieku motivēšanu un attīstīšanu. Šos atlases procesus Valsts kanceleja ir gatava nodrošināt attālināti.

Konkursa noslēgumā visaugstāko novērtējumu guvušais pretendents tiks virzīts Ministru kabineta apstiprinājumam. Ieņemot amatu, nākamais Latvijas Zinātnes padomes direktors saņems mēnešalgu 2264 euro apmērā (pirms nodokļu nomaksas), sociālās garantijas, kā arī unikālu iespēju ieviest stratēģisku zinātnes politiku un izveidot un īstenot pētniecības programmas.

Konkursa sludinājums publicēts oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” un tiks publicēts Nodarbinātības valsts aģentūras CV/Vakanču portālā, MK tīmekļvietnē un sociālajos tīklos.

Konkursa pretendentu vērtēšanas komisiju vada Valsts kancelejas direktors Jānis Citskovskis, tās sastāvā ir: Izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska, Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietnieks, Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta direktors Dmitrijs Stepanovs, Latvijas Rektoru padomes priekšsēdētāja Rūta Muktupāvela, Latvijas Jauno zinātnieku apvienības biedrs, Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes Fizikas nodaļas vadītājs, pētnieks Guntars Kitenbergs.

 

Santa Jirgensone
Komunikācijas departamenta konsultante
Tālrunis: 67082922
E-pasts: santa.jirgensone@mk.gov.lv