Valsts kanceleja
Atklāta 2020.gada tēma Augstākā līmeņa vadītāju attīstības programmā

Š.g. 17.janvārī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, piedaloties ministru prezidentam Krišjānim Kariņam, tika atklāta Valsts kancelejas īstenotās Augstākā līmeņa vadītāju attīstības programmas 2020.gada tēma “Vērtības valsts pārvaldē”.

Pasākums tika veltīts tam, lai noslēgtu 2019.gada tēmu, atskatoties uz īstenotajām aktivitātēm šajā programmā 2019.gadā par tēmu “Inovācija un eksperimentēšana”. Šīs tēmas ietvaros vadītājiem, kuri ir šīs programmas dalībnieki, visa gada garumā tika piedāvātas dažādas aktivitātes, lai paplašinātu redzeslauku par publiskā sektora inovācijas tēmu. Tāpat 2019.gada nogalē rīkotās konferences ietvaros vadītāji kopīgā darbnīcā izveidoja savu inovācijas manifestu, kura mērķis ir kalpot par kompasu jeb ceļa rādītāju inovācijas kultūras attīstīšanā publiskajā sektorā.

Ar manifestu latviešu valodā iespējams iepazīties

bet angļu valodā –

Vadītāji tika aicināti ikdienas darbā izmantot praktiskās vadlīnijas “Inovācijas process administratīvā sloga mazināšanai”, kas izveidotas Valsts kancelejas inovācijas laboratorijas #GovLabLatvia ietvaros.

2020.gada tēma “Vērtības valsts pārvaldē” izvēlēta ar mērķi, lai aizvien vairāk pievērstu vadītāju uzmanību noteiktajiem valsts pārvaldes vērtības un ētikas pamatprincipiem, kā arī sniegtu idejas par to, kā vadītāji var praktiski veicināt šo vērtību attīstīšanu sevis vadītājās organizācijās.

Augstākā līmeņa vadītāju attīstības programma ir Valsts kancelejas projekts, kas tiek īstenots kopš 2016.gada, ar uzdevumu mērķtiecīgi un kompleksi attīstīt valsts pārvaldes augstākā līmeņa vadītāju kompetences, kas nepieciešamas arvien dinamiskākajā vidē, lai stiprinātu līderības prasmes. Katru gadu šajā programmā tiek izvirzīta tēma, kurai tiek pievērsta pastiprināta uzmanība. 2017.gadā par gada tēmu tika noteikta darba snieguma vadība un princips “Konsultē vispirms”, 2018.gadā – publiskie pakalpojumi, 2019.gadā – inovācija un eksperimentēšana, bet 2020.gada vadmotīvs ir vērtības valsts pārvaldē.

Attēls