Цифровой сертификат Covid-19

Valsts  kanceleja pārpublicē no Veselības ministrijas saņemto 2021.gada 26.novembra vēstuli Nr. 01-24/6165 uz kolektīvo iedzīvotāju iesniegumu "Par vakcināciju pret COVID-19 un darba attiecībām".

Veselības ministrijā un Tieslietu ministrijā Valsts kancelejas uzdevumā savstarpēji saskaņotas atbildes sniegšanai 2021.gada oktobrī un novembrī ir saņemti Ministru prezidentam A.K. Kariņam adresēti iedzīvotāju iesniegumi, kuros tiek izteikti iebildumi par Ministru kabineta 2021.gada 9.oktobra rīkojumā Nr. 720 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" (turpmāk - MK rīkojums Nr.720) noteikto pienākumu vakcinēties pret Covid-19, akcentējot personu privāto un darba tiesību pārkāpumu.

Tā kā šiem iesniegumiem nepiemīt individuāls raksturs un tie ir sūtīti organizētas akcijas ietvarā, bet atbildes sniegšana katram iesniedzējam prasītu nesamērīgu cilvēkresursu patēriņu, tad saskaņā ar Iesniegumu likuma 6.panta trešo daļu visiem iesniedzējiem tiek sniegta vienota atbilde, kas publicēta laikraksta "Latvijas Vēstnesis" 2021.gada 29.novembra laidienā Nr.2021/230.DA6 un Ministru kabineta mājaslapā internetā.

Missing multivides elements.