Finanšu ministrija
Apstiprina sašaurinātu melno un krāsaino metālu pusfabrikātu sarakstu, kam piemērojama reversā PVN maksāšanas kārtība

Otrdien, 2. jūlijā, Ministru kabinets (MK) apstiprināja grozījumus noteikumos par Pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likuma normu piemērošanas kārtību un atsevišķām prasībām PVN maksāšanai un administrēšanai. Ar grozījumiem MK noteikumos ir precizēts melno un krāsaino metālu pusfabrikātu saraksts, tai skaitā izslēdzot metālizstrādājumu pakalpojumus, kam ir piemērojama apgrieztā jeb reversā PVN maksāšanas kārtība.

Apgrieztā jeb reversā PVN maksāšanas kārtība sašaurinātam melno un krāsaino metālu pusfabrikātu sarakstam ir piemērojama no 2019. gada 1. jūlija. Savukārt metālizstrādājumu pakalpojumiem (griešanai, locīšanai, mehāniskai apstrādei, metināšanai, velmēšanai, tīrīšanai, virsmas apstrādei un citām apstrādes formām), sākot ar 2019. gada 1. jūliju, ir piemērojama vispārīgā PVN maksāšanas kārtība.

Ievērojot to, ka Eiropas Komisija nav piešķīrusi atļauju Latvijai ieviest apgriezto jeb reverso PVN maksāšanas kārtību būvizstrādājumu, sadzīves elektronisko iekārtu un sadzīves elektriskās aparatūras piegādēm, sākot ar 2020. gada 1. janvāri, arī  tām būs jāpiemēro vispārīgā PVN maksāšanas kārtība.

Tā kā ar 2019. gada 12. jūliju tiks mainīti PVN likumā noteiktie nosacījumi īpašā PVN režīma preču importa darījumos atļaujas izsniegšanai, lai mazinātu īpašā PVN režīma atļaujas izmantošanu krāpnieciskos nolūkos, attiecīgi ar grozījumiem MK noteikumos ir noteikti stingrāki īpašā PVN režīma preču importa darījumos atļaujas apturēšanas un anulēšanas nosacījumi.

Noteikumu projekts skatāms MK mājaslapā.

Lelde Grīnvalde
Komunikācijas departamenta direktora vietniece
Tālr.: (+371) 67083938
E-pasts: lelde.grinvalde@fm.gov.lv