Veselības ministrija
Apstiprina konceptuālo ziņojumu par veselības aprūpes sistēmas reformu

Šodien, 25.jūlijā, Ministru kabinets apstiprinājis Veselības ministrijas izstrādāto konceptuālo ziņojumu “Par veselības aprūpes sistēmas reformu”, kurā analizēta esošā situācija veselības aprūpē un nepieciešamās reformas nozarē.

Sabiedrības veselības rādītāji Latvijā būtiski atpaliek no citām ES dalībvalstīm, piemēram, onkoloģisko pacientu skaits ir 1,3 reizes lielāks nekā vidēji ES, bet pirmo reizi par invalīdiem atzīto pacientu skaits 2 reizes pārsniedz ES vidējos rādītājus. Ņemot vērā Latvijas iedzīvotāju zemos veselības rādītājus, augstos mirstības rādītājus vecumgrupā līdz 65 gadiem (mirstības rādītāji šajā vecumgrupā ir otrie augstākie Eiropā) un nozarei atvēlēto zemo publisko finansējumu (Latvijā veselības aprūpei atvēlētais valsts finansējums % no IKP ir divas reizes mazāks par OECD valstu vidējo atvēlēto finansējumu), ir jāveic sistēmiskas veselības nozares reformas un nozares finansējuma palielinājums. Reformas sistēmā ir paredzētas vairākos virzienos: ārstniecības iestāžu infrastruktūrā un kartējumā, iedalot ārstniecības iestādes līmeņos un nosakot to sadarbības teritorijas; nodefinējot pašvaldību lomu veselības aprūpes procesā; risinot cilvēkresursu problēmas nozarē; īstenojot stratēģisko iepirkumu; ieviešot E-veselības sistēmu un reorganizējot Veselības ministrijas padotības iestādes, pārdalot iestāžu funkcijas. 

Plašāka informācija Veselības ministrijas mājaslapā.

Aicinām iepazīties ar informatīvo ziņojumu “Par Veselības aprūpes sistēmas reformu”.

Informāciju sagatavoja:
Agnese Zarāne
Komunikācijas nodaļas preses sekretāre 
Veselības ministrija
Tel.: 67876106; mob. tel.: 20388356
E-pasts: agnese.zarane@vm.gov.lv