Valsts kanceleja
Ap 1600 grāmatu par valsts izveides pirmajiem gadiem nonāks skolās un bibliotēkās

Līdz ar grāmatas “1920.-1925. gads Latvijas Republikas Ministru kabineta sēžu protokolos, notikumos, atmiņās” 1. sējuma “1920.-1922. gads” atklāšanu, skolās un bibliotēkās nonāks unikāla grāmata par valsts izveides pirmajiem gadiem. 

Grāmatā pirmo reizi apkopotā veidā publicēti nākamie Valdības sēžu protokoli, t.sk., arī slepenie protokoli, kas papildināti ar komentāriem un lasāmi kontekstā ar valsts sākumposma gaisotni raksturojošām preses ziņām, notikumu tiešo dalībnieku dienasgrāmatu, atmiņu fragmentiem, dokumentiem un fotogrāfijām.

Grāmatas projekta vadītāja, Valsts kancelejas pārstāve Līga Peinberga: “Grāmata turpina stāstu par mūsu valsts pastāvēšanas pirmajiem gadiem, kurā papildus komentētajiem valdības protokoliem esam centušies iezīmēt laika garu un sabiedrības noskaņojumu, kurā netrūkst arī visdažādāko prasību, kritikas un spēcīgu emociju. To visu savā valstī var brīvi paust. “Lai tas mūsu sapnis, kas tagad tapis par patiesību, ir ne tik vien latvju prieks, bet apmierina citus visus šīs zemes iedzīvotājus,” teikts pirmajā Pagaidu valdības deklarācijā. No mūsu valsts simts gadiem puse ir bijis tikai sapnis. Sapnis atkal ir patiesība, tāpēc lai mums vairāk lepnuma un prieka par savu valsti un savā valstī!”

Valsts kancelejas direktors Jānis Citskovskis: “Valsts kanceleja ir bijusi kopā ar Latvijas valdību jau no pirmajām tās izveidošanas dienām. Laiks, kas ir atspoguļots grāmatā, ir pietiekami sarežģīts jaunajai Latvijas valstij. Bet valdība vienmēr spējusi pieņemt smagus un atbildīgus lēmumus. Šodien ar šo grāmatu mēs nododam jums šo vēstures stāstu. Vēlos pateikties ikvienam no jums, kas deva savu artavu šīs grāmatas tapšanā, ieguldot savu enerģiju un degsm iradot šo grāmatu. Paldies arī mūsu sadarbības partneriem. Lasiet, vērtējiet un diskutējiet!”

 “Šī grāmata ikdienā stāvēs uz mana galda! Lepojos ar autoru paveikto, radot vēsturiski nozīmīgu un saturisku materiālu topošajiem studentiem, zinātniekiem, valsts pārvaldes darbiniekiem un citiem grāmatas interesentiem” atklājot pasākumu uzsvēra Ministru prezidents Māris Kučinskis.

Grāmata tapusi Valsts kancelejai sadarbībā ar Latvijas Nacionālo vēstures muzeju, Latvijas Kara muzeju, Latvijas Nacionālo arhīvu, Latvijas Nacionālo bibliotēku, Rīgas vēstures un kuģniecības muzeju un Rakstniecības un mūzikas muzeju, kā arī piesaistot oficiālo izdevēju “Latvijas Vēstnesis”. Grāmatas veidošanai finansiālu atbalstu sniedza akciju sabiedrība “Latvenergo” un A/S “Latvijas valsts meži”.

Attēls

Sabīne Spurķe
Ministru kabineta preses sekretāre
Tālrunis: 67082919; 20604166
E-pasts: sabine.spurke@mk.gov.lv