Aizsardzības ministrija Covid-19
Aizsardzības ministrija aicina pieteikties piegādātājus, kas var nodrošināt nesterilus, nepūderētus vienreizlietojamos cimdus

Lai apkopotu informāciju par aktuālo tirgus situāciju, kas varētu tikt izmantota  iegāžu veikšanai, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 3. panta astotās daļas regulējumu, lūdzam pieteikties ieinteresētos piegādātājus, kuri steidzami var nodrošināt nesterilu, nepūderētu vienreizlietojamo cimdu piegādes, ievērojot šādas minimālās prasības:

Pamatmateriāls: 100% nitrils vai 100% latekss, vai  100% vinils Izmēri: S/M/L/XL/XXL Atbilstība standartiem: attiecīgi EN455, ES direktīva 93/42/EEC vismaz Klase I, Kategorija III vai EN 374:2016, ES regula 2016/425 Kategorija III Piegādes termiņš: ne vairāk kā 3 darba dienas no līguma noslēgšanas. Nepieciešamā dokumentācija:

a) attiecīgi EK atbilstības deklarācija, kur ražotājs norādījis informāciju par sevi, savu ES pārstāvi, kā arī ar pilnu atbildību deklarē, ka prece atbilst direktīvas ES Direktīva 93/42/EEC vismaz Klase I, Kategorija III prasībām un EK akreditētas laboratorijas testēšanas pārskats vai sertifikāts par atbilstību EN 455 standartam vai atbilstības deklarācija, kur ražotājs norādījis informāciju par sevi, savu ES pārstāvi, kā arī ar pilnu atbildību deklarē, ka prece atbilst regulas ES Regula 2016/425/EEC Kategorija III prasībām un akreditētas laboratorijas testēšanas pārskats vai sertifikāts par atbilstību EN 374:2016 standartam.

b) preces un iepakojuma foto attēls;

c) pieejamais daudzums (pa izmēriem) un preces cena.

Piedāvājuma izvēles kritērijs: atbilstība iepriekš minētajām minimālajām prasībām un zemākā cena.

 

Pieteikumus lūdzam iesūtīt līdz 12.11.2020. elektroniski uz e-pastu piedavajumic19@vamoic.gov.lv.