Atklātais konkurss

Otrdien, 21. martā, Valsts kanceleja izsludinājusi atklātu konkursu uz Iekšlietu ministrijas Informācijas centra (IeM IC) priekšnieka amatu. Pretendenti aicināti iesniegt pieteikumus elektroniski līdz 19. aprīlim.

Galvenās pretendentiem izvirzītās prasības ir šādas:

  • nevainojama reputācija;
  • atbilstība likumā noteiktajām prasībām, lai saņemtu otrās kategorijas speciālo atļauju pieejai valsts noslēpumam;
  • atbilstība prasībām, lai pretendētu uz ierēdņa amatu;
  • augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnē, datorzinātnē, vadībzinātnē, ekonomikā vai civilajā un militārajā aizsardzībā[1];
  • vismaz trīs gadu pieredze vadošā amatā;
  • zināšanas par informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomu.

Tāpat no pretendentiem tiek sagaidīta izpratne par valsts pārvaldes uzbūvi un darbības pamatprincipiem, administratīvo procesu un budžeta plānošanu. Nepieciešamas arī angļu valodas zināšanas B2 līmenī un labas stratēģiskās plānošanas, sadarbības, argumentācijas, komunikācijas un prezentācijas prasmes. Jautājumus jāprot risināt sistemātiski, pastāvīgi un rodot dažādus risinājumus. Jāspēj uztvert, analizēt sarežģītu un liela apjoma informāciju dažādās jomās.

Pretendentu atlase notiks trīs kārtās. Pirmās kārtas laikā konkursa komisija izvērtēs iesniegtos dokumentus un pretendentu atbilstību obligātajām prasībām. Konkursa otrajā kārtā pretendenti konkursa komisijai skaidros savu motivāciju ieņemt šo amatu, atbildēs uz komisijas jautājumiem un izklāstīs savu redzējumu par IeM IC nākotnes attīstību, tostarp trīs galvenajiem stratēģiskajiem mērķiem un to īstenošanu. Savukārt konkursa trešajā kārtā tiks pārbaudītas pretendentu vadības kompetences: stratēģiskais redzējums, orientācija uz rezultātu sasniegšanu, komandas vadīšana, spēja pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību, pārmaiņu vadīšana.

Konkursa noslēgumā visaugstāko novērtējumu guvušais pretendents tiks ieteikts iekšlietu ministram iecelšanai amatā. Ieņemot amatu, nākamais IeM IC priekšnieks saņems mēnešalgu no 4500 līdz 6542 euro apmērā (pirms nodokļu nomaksas), motivējošu bonusu sistēmu atbilstoši sasniegtajiem darba rezultātiem un iespēju veidot mūsdienīgus datu pārvaldības, drošības un jaunu IKT produktu izstrādes projektus.

Konkursa sludinājums publicēts oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” un tiks publicēts Nodarbinātības valsts aģentūras CV/Vakanču portālā, MK tīmekļvietnē un sociālajos tīklos.

Konkursa pretendentu vērtēšanas komisiju vada Valsts kancelejas direktors Jānis Citskovskis, tās sastāvā ir Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs Dimitrijs Trofimovs, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes priekšniece Maira Roze, Valsts drošības dienesta priekšnieks Normunds Mežviets un Valsts policijas priekšnieka vietnieks, Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes priekšnieks Andrejs Grišins. Tāpat pretendentu vērtēšanā tiks piesaistīti neatkarīgi novērotāji no Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju asociācijas un informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcijas “CERT”.


[1] Izņemot darba aizsardzību

Santa Jirgensone

Ministru kabineta preses sekretāre
santa.jirgensone [at] mk.gov.lv