Iekšlietu ministrijas informācijas centra priekšnieks

Trešdien, 8. jūnijā, Valsts kanceleja izsludinājusi atklātu konkursu uz Iekšlietu ministrijas Informācijas centra (IeM IC) priekšnieka amatu. Pretendenti aicināti iesniegt pieteikumus elektroniski līdz 27. jūnijam.

Galvenās pretendentiem izvirzītās prasības ir šādas:

  • atbilstība prasībām, lai saņemtu atļauju pieejai valsts noslēpumam;
  • atbilstība prasībām, lai pretendētu uz ierēdņa amatu;
  • augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnē, datorzinātnē, vadībzinātnē, ekonomikā vai civilajā un militārajā aizsardzībā (izņemot darba aizsardzību);
  • pieredze vadošā amatā vai atsevišķu ar vadīšanu saistītu pienākumu veikšanā;
  • zināšanas par informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) jomu.

Tāpat pretendentiem jābūt izpratnei par valsts pārvaldes uzbūvi un darbības pamatprincipiem, jāizprot administratīvais process un budžeta plānošana. Tāpat vēlamas angļu valodas zināšanas B2 līmenī atbilstoši Eiropas kopīgajām nostādnēm valodu apguvei. No pretendentiem tiek sagaidītas arī labas stratēģiskās plānošanas, sadarbības, argumentācijas, komunikācijas un prezentācijas prasmes. Jāprot jautājumus risināt sistemātiski un uztvert, analizēt sarežģītu un liela apjoma informāciju dažādās jomās.

Pretendentu atlase notiks trīs kārtās. Pirmās kārtas laikā konkursa komisija izvērtēs iesniegtos dokumentus un pretendentu atbilstību obligātajām prasībām. Konkursa otrajā kārtā pretendenti konkursa komisijai skaidros savu motivāciju ieņemt šo amatu, atbildēs uz komisijas jautājumiem un skaidros savu redzējumu par IeM IC nākotnes attīstību, galvenajiem stratēģiskajiem mērķiem un to īstenošanu. Savukārt trešajā kārtā tiks vērtētas pretendentu vadības kompetences: stratēģiskais redzējums, orientācija uz rezultātu sasniegšanu, komandas vadīšana, spēja pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību, pārmaiņu vadīšana.

Konkursa noslēgumā visaugstāko novērtējumu guvušais pretendents tiks iecelts amatā. Ieņemot amatu, nākamais IeM IC priekšnieks saņems mēnešalgu 4500 euro apmērā (pirms nodokļu nomaksas), motivējošu bonusu sistēmu atbilstoši sasniegtajiem darba rezultātiem un iespēju veidot mūsdienīgus datu pārvaldības, drošības un jaunu IKT produktu izstrādes projektus.

Konkursa sludinājums publicēts oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” un tiks publicēts Nodarbinātības valsts aģentūras CV/Vakanču portālā, MK tīmekļvietnē un sociālajos tīklos.

Konkursa pretendentu vērtēšanas komisiju vada Valsts kancelejas direktors Jānis Citskovskis, tās sastāvā ir Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs Dimitrijs Trofimovs. Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes priekšniece Maira Roze, Valsts drošības dienesta priekšnieks Normunds Mežviets un Valsts policijas priekšnieka vietnieks, Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes priekšnieks Andrejs Grišins. Tāpat pretendentu vērtēšanā tiks piesaistīti neatkarīgi novērotāji no Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju asociācijas un informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcijas “CERT”.

Santa Jirgensone

Ministru kabineta preses sekretāre
santa.jirgensone [at] mk.gov.lv