Atklātie konkursi Valsts kanceleja
Meklējam padomes locekļus AS "ALTUM"

Ceturtdien, 5. oktobrī, Valsts kanceleja izsludinājusi atklātu konkursu uz AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” (Altum) neatkarīgo padomes locekļu amatiem.  Pretendenti aicināti iesniegt pieteikumus elektroniski līdz 26. oktobrim. 

Altum vakantajiem padomes locekļu amatiem ir noteiktas šādas atbildības jomas:

Galvenie priekšnosacījumi, lai piedalītos konkursā, ir kandidāta nevainojama reputācija, augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība vadībzinībās, finansēs, ekonomikā, uzņēmējdarbības, tiesību zinātņu vai citā pielīdzināmā jomā. Kandidātiem nepieciešamas valsts valodas prasmes C1 līmenī un angļu valodas prasmes ne zemākas par B2 līmeni.

Tāpat kandidātiem jābūt ar zināšanām par valsts kapitālsabiedrību darbību un, lai profesionāli pildītu padomes locekļa uzdevumus konkrētajā amatā, pēdējo 10 gadu laikā jābūt arī guvušiem atbilstošu darba pieredzi, tai skaitā vismaz vienu no tālāk uzskaitītā:

 • vismaz triju gadu pieredze vidējas vai lielas kapitālsabiedrības valdes locekļa amatā;
 • vismaz divu gadu pieredze vidējas vai lielas kapitālsabiedrības padomes locekļa amatā;
 • vismaz triju gadu pieredze vadošā amatā (iestādes vadītājs vai tā vietnieks) valsts vai pašvaldības institūcijā, kas atbildīga par tautsaimniecības, inovāciju, mājokļu vai uzņēmējdarbības atbalsta nozares politikas veidošanu vai īstenošanu (attiecas uz tiem kandidātiem, kas vēlas pieteikties uz padomes locekļa amatu ar kompetenci atbalsta instrumentu uzņēmējdarbībai un mājsaimniecībām jautājumos, risku vadības, iekšējā audita un iekšējās kontroles sistēmas jomā).

Papildus minētajām prasībām kandidātiem jābūt ar darba pieredzi arī konkrētajās jomās, par ko tie būs atbildīgi.

Neatkarīgajam padomes loceklim ar kompetenci atbalsta instrumentu uzņēmējdarbībai un mājsaimniecībām jautājumos, risku vadības, iekšējā audita un iekšējās kontroles sistēmas jomas jautājumos papildus vēl jāatbilst šādām prasībām:

 • pēdējo 10 gadu laikā iegūta vismaz trīs gadu darba pieredze risku pārvaldībā, iekšējā audita vai iekšējās kontroles sistēmas jomā;
 • izpratne un zināšanas finanšu un iekšējā audita jautājumos, risku pārvaldībā un iekšējās kontroles sistēmas jautājumos;
 • izpratne un zināšanas par atbalsta instrumentiem uzņēmējdarbībai un mājsaimniecībām;
 • zināšanas par riska kapitāla fondu darbību.

Neatkarīgajam padomes loceklim ar kompetenci par atbalsta instrumentiem zemkopības jomā, korporatīvas pārvaldības, iesaistīto pušu, uzņēmumu un komandas vadības jomas jautājumos papildus vēl jāatbilst šādām prasībām:

 • pēdējo 10 gadu laikā iegūta vismaz trīs gadu darba pieredze uzņēmumu korporatīvās pārvaldības jautājumos, uzņēmumu un komandas vadībā, iesaistīto pušu vadībā;
 • izpratne un zināšanas par atbalsta instrumentiem zemkopības jomā;
 • izpratne un zināšanas par iesaistīto pušu, uzņēmumu un komandas vadību, finanšu vadību;
 • izpratne un zināšanas par korporatīvās pārvaldības principiem, tostarp OECD principiem un vadlīnijām.

Konkurss norisināsies trīs kārtās. Pirmās kārtas laikā nominācijas komisija izvērtēs iesniegtos dokumentus un pretendentu atbilstību obligātajām prasībām.

Konkursa otrās kārtas laikā paredzētas pretendentu intervijas, kuru laikā konkursa dalībnieki prezentēs savu stratēģisko redzējumu par Altum darbību un galvenajiem nākotnes attīstības virzieniem un izaicinājumiem, sniedzot priekšlikumus to īstenošanai.

Uz konkursa trešo kārtu izvirzītie pretendenti tiks vērtēti, pārbaudot viņu vadības kompetences: stratēģisko redzējumu, pārmaiņu vadīšanu, orientāciju uz rezultātu sasniegšanu. Papildus šīm kompetencēm kandidātiem, kuri būs pieteikušies uz amatu ar kompetenci atbalsta instrumentos uzņēmējdarbībai un mājsaimniecībām, risku vadībā, iekšējā auditā un iekšējās kontroles sistēmā, tiks pārbaudīta spēja pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību. Savukārt tiem, kas kandidēs uz amatu ar kompetenci atbalsta instrumentos zemkopībā, korporatīvajā pārvaldībā, iesaistīto pušu, uzņēmumu un komandas vadībā, papildus pārbaudīs arī spēju veidot un uzturēt pozitīvas attiecības.

Konkursa noslēgumā visaugstāko novērtējumu guvušie pretendenti tiks izvirzīti Ekonomikas ministrijai un Zemkopības ministrijai galīgā lēmuma pieņemšanai un kandidātu iecelšanai amatā. Ieņemot amatu, jaunie Altum neatkarīgie padomes locekļi saņems mēneša atlīdzību 2468 eiro apmērā (pirms nodokļu nomaksas).

Konkursa sludinājums pieejams Nodarbinātības valsts aģentūras CV/Vakanču portālā, Valsts kancelejas, Ekonomikas ministrijas un Zemkopības ministrijas, kā arī Altum tīmekļvietnēs.

Pretendentu nominācijas komisiju vada Valsts kancelejas direktora vietnieks valsts attīstības jautājumos, Pārresoru koordinācijas departamenta vadītājs Pēteris Vilks. Komisijas sastāvā ir Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs Edmunds Valantis (prombūtnes laikā aizvieto Ekonomikas ministrijas vecākā eksperte kapitālsabiedrību pārvaldības jautājumos Marina Podvinska) un Zemkopības ministrijas valsts sekretārs Raivis Kronbergs. Kā neatkarīgie eksperti ar balsstiesībām piesaistīti Latvijas Privātā un Iespējkapitāla asociācijas valdes loceklis un BaltCap partneris Sandijs Āboliņš-Ābols un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras valdes locekle, Ārlietu daļas direktore Katrīna Zariņa.

Santa Jirgensone

Ministru kabineta preses sekretāre
santa.jirgensone [at] mk.gov.lv