Zāļu valsts aģentūra

Trešdien, 2. novembrī, Valsts kanceleja izsludinājusi atklātu konkursu uz Zāļu valsts aģentūras (ZVA) direktora amatu. Pretendenti aicināti iesniegt pieteikumus elektroniski līdz 22. novembrim.

Galvenās pretendentiem izvirzītās prasības ir šādas:

  • akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (medicīnā, farmācijā, tiesību zinātnēs, vadības zinātnē vai sabiedrības veselībā);
  • pēdējo 15 gadu laikā iegūta vismaz trīs gadu nepārtraukta pieredze organizācijas vadītāja vai citā vadošā amatā ar vismaz 10 padotajiem darbiniekiem;
  • pieredze projektu izstrādāšanā un īstenošanā, un/vai to vadīšanā;
  • zināšanas par farmācijas, veterinārfarmācijas un veselības aprūpes jomas jautājumiem.

Tāpat jābūt izpratnei par valsts pārvaldes uzbūvi un darbības pamatprincipiem, administratīvā procesa un informācijas drošības jautājumiem. Jāspēj uztvert un analizēt sarežģītu, liela apjoma informāciju dažādās jomās un jautājumus jāprot risināt sistemātiski. No pretendentiem tiek sagaidītas arī labas stratēģiskās plānošanas, sadarbības, komunikācijas un prezentācijas prasmes.

Nākamajam potenciālajam ZVA direktoram angļu valoda jāpārzina vismaz B2 līmenī atbilstoši Eiropas kopīgajām nostādnēm valodu apguvei, un pārmaiņu vadības pieredze tiks uzskatīta par priekšrocību.  

Pretendentu atlase notiks trīs kārtās. Pirmās kārtas laikā konkursa komisija izvērtēs iesniegtos dokumentus un pretendentu atbilstību obligātajām prasībām. Konkursa otrajā kārtā pretendenti konkursa komisijai skaidros savu motivāciju ieņemt šo amatu un atbildēs uz komisijas jautājumiem. Tāpat šajā kārtā pretendenti izklāstīs savu redzējumu par ZVA prioritātēm un attīstību turpmākajos piecos gados. Savukārt konkursa trešajā kārtā komisija vērtēs pretendentu vadības kompetences: stratēģisko redzējumu, spēju pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību, komandas vadīšanu, darbinieku motivēšanu un attīstīšanu, pārmaiņu vadīšanu.

Konkursa noslēgumā visaugstāko novērtējumu guvušais pretendents tiks virzīts Ministru kabineta apstiprinājumam. Ieņemot amatu, nākamais ZVA vadītājs saņems mēnešalgu 4200 euro apmērā (pirms nodokļu nomaksas), unikālu iespēj rosināt un īstenot pārmaiņas valsts pārvaldes procesos un pakalpojumu nodrošināšanā veselības aprūpes jomā, kā arī motivējošu bonusu sistēmu atbilstoši sasniegtajiem darba rezultātiem.

Konkursa sludinājums publicēts oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” un tiks publicēts Nodarbinātības valsts aģentūras CV/Vakanču portālā, MK tīmekļvietnē un sociālajos tīklos.

Konkursa pretendentu vērtēšanas komisiju vada Valsts kancelejas direktors Jānis Citskovskis, tās sastāvā ir Veselības ministrijas valsts sekretāre Indra Dreika, Nacionālā veselības dienesta direktors Āris Kasparāns, biedrības “Veselības aprūpes darba devēju asociācija” izpilddirektore Ināra Pētersone, VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” valdes priekšsēdētājs Rinalds Muciņš. Tāpat pretendentu vērtēšanā tiks uzaicinātas neatkarīgas novērotājas: Rīgas Stradiņa universitātes Farmācijas fakultātes dekāne, profesore Dace Bandere un nevalstiskās organizācijas “Veselības projekti Latvijai” valdes priekšsēdētāja Vita Dumpe.

 

Santa Jirgensone

Ministru kabineta preses sekretāre
santa.jirgensone [at] mk.gov.lv