Līdzdalība Valsts kanceleja
Modernizācijas plāns

Valsts kanceleja ir izstrādājusi Valsts pārvaldes modernizācijas plāna 2023.-2027. gadam (turpmāk – Plāns) projektu. Plāna uzdevums ir nodrošināt pamatu publiskās pārvaldes attīstībai, virzoties uz atvērtāku, gudrāku un efektīvāku valsts pārvaldi. Ceturtdien, 24. novembrī plkst. 11.00 Valsts kancelejā notiks Plāna publiskā apspriešana.

Valsts kancelejas pateicas visiem, kas iesaistījās Plāna projekta tapšanā! No šī gada maija sākuma līdz jūlija vidum notika darbs septiņās tematiskajās darba grupās atbilstoši Plāna rīcības virzieniem, kurās piedalījās valsts pārvaldes iestāžu, augstskolu, nevalstisko organizāciju un privātā sektora pārstāvji. Balstoties uz tematiskajās darba grupās paveikto, tika izveidots Valsts pārvaldes modernizācijas plāna pirmais projekts, kas nodots komentēšanai darba grupu dalībniekiem, vēlāk iestrādājot saņemtos komentārus Plānā.

Plāns līdz 22. novembrim ir pieejams sabiedriskajai apspriešanai TAP portālā.

Pieteikties uz publisko apspriedi 24. novembrī plkst. 11.00 Valsts kancelejā, Brīvības bulvārī 36 var:

Modernizācijas plāns