Eiropas Savienības Padome pārstāv un aizstāv ES dalībvalstu nacionālo valdību intereses. Tās darbā piedalās par konkrēto politiku atbildīgie ministri no visām dalībvalstīm. ES Padome ir viens no galvenajiem lēmumu pieņēmējiem un likumdevējiem ES, bet daudzās jomas tā lemj kopā ar Eiropas Parlamentu. ES Padome nosaka ES Kopējo ārējo un drošības politiku, kā arī sadarbību iekšlietās un tieslietās.

Visefektīvāk sabiedrība var ietekmēt ES Padomi, strādājot ar nacionālo valdību un ministrijām.

Latvijā nozaru ministrijas ir atbildīgas par nacionālās pozīcijas formulēšanu attiecīgajā politikā un aizstāvēšanu ES Padomē darba grupās un ministru sēdēs, kā arī pozīciju izstrādi uz Eiropadomes sēdēm savas kompetences jautājumos. Sociālajiem partneriem ir tiesības piedalīties Latvijas nacionālo pozīciju izstrādē.

Ārlietu ministrija koordinē nacionālo pozīciju sagatavošanu uz ES Padomes un Eiropadomes sēdēm, un Latvijas Republikas pastāvīgās pārstāvniecības ES vēstnieks un vēstnieka vietnieks pārstāv Latvijas intereses Pastāvīgo pārstāvju komitejā (COREPER I,  COREPER II).

Vairāk informācijas par Eiropas Savienību - Ārlietu ministrijas mājaslapā.

Latvijas pastāvīgā pārstāvniecība ES

Avenue des Arts 23
1000 Brussels
Belgium
Tālr.: +32 2 238 31 00
Fakss: +32 2 238 32 50
E-pasts: permrep.eu@mfa.gov.lv

Eiropas Savienības Padome

Adrese: Rue de la Loi / Wetstraat, 175 B-1048 Brussels, Belgium
Tālrunis: +32 2 2816111
Fakss: +32 2 2816999
E-pasts: public.info@consilium.europa.eu
Mājaslapa: http://consilium.europa.eu

 • 2005.gada 1. pusgads – Luksemburga
 • 2005.gada 2. pusgads – Lielbritānija
 • 2006.gada 1. pusgads – Austrija
 • 2006.gada 2. pusgads – Somija
 • 2007.gada 1. pusgads – Vācija
 • 2007.gada 2. pusgads – Portugāle
 • 2008.gada 1. pusgads – Slovēnija
 • 2008.gada 2.pusgads – Francija
 • 2009.gada 1.pusgads – Čehija
 • 2009.gada 2.pusgads – Zviedrija
 • 2010.gada 1.pusgads – Spānija
 • 2010.gada 2.pusgads – Beļģija
 • 2011.gada 1.pusgads – Ungārija
 • 2011.gada 2.pusgads – Polija
 • 2012.gada 1.pusgads – Dānija
 • 2012.gada 2.pusgads – Kipra
 • 2013.gada 1.pusgads – Īrija
 • 2013.gada 2.pusgads – Lietuva
 • 2014.gada 1.pusgads – Grieķija
 • 2014.gada 2.pusgads – Itālija
 • 2015.gada 1.pusgads – Latvija
 • 2015.gada 2.pusgads – Luksemburga
 • 2016.gada 1.pusgads - Nīderlande
 • 2016.gada 2.pusgads - Slovākija
 • 2017.gada 1.pusgads - Malta
 • 2017.gada 2.pusgads - Lielbritānija
 • 2018.gada 1.pusgads - Igaunija
 • 2018.gada 2.pusgads - Bulgārija
 • 2019.gada 1.pusgads - Austrija
 • 2019.gada 2.pusgads - Rumānija
 • 2020.gada 1.pusgads - Somija
 • 2020.gada 2.pusgads - Vācija
 • 2021. gada 1.pusgads - Portugāle
 • 2021. gada 2.pusgads - Slovēnija
 • 2022. gada 1.pusgads - Francija
 • 2022. gada 2.pusgads - Čehija
 • 2023. gada 1.pusgads - Zviedrija
 • 2023. gada 2. pusgads - Spānija
 • 2024. gada 1. pusgads - Beļģija
 • 2024. gada 2. pusgads - Ungārija
 • 2025. gada 1. pusgads - Polija
 • 2025. gada 2. pusgads - Dānija
 • 2026. gada 1. pusgads - Kipra
 • 2026. gada 2. pusgads - Īrija
 • 2027. gada 1. pusgads - Lietuva
 • 2027. gada 2. pusgads - Grieķija
 • 2028. gada 1. pusgads - Itālija
 • 2028. gada 2. pusgads - Latvija
 • 2029. gada 1. pusgads - Luksemburga
 • 2029. gada 2. pusgads - Nīderlande
 • 2030. gada 1. pusgads - Slovākija
 • 2030. gada 2. pusgads - Malta