Eiropas Savienības Padome pārstāv un aizstāv ES dalībvalstu nacionālo valdību intereses. Tās darbā piedalās par konkrēto politiku atbildīgie ministri no visām dalībvalstīm. ES Padome ir viens no galvenajiem lēmumu pieņēmējiem un likumdevējiem ES, bet daudzās jomas tā lemj kopā ar Eiropas Parlamentu. ES Padome nosaka ES Kopējo ārējo un drošības politiku, kā arī sadarbību iekšlietās un tieslietās.

Visefektīvāk sabiedrība var ietekmēt ES Padomi, strādājot ar nacionālo valdību un ministrijām.

Latvijā nozaru ministrijas ir atbildīgas par nacionālās pozīcijas formulēšanu attiecīgajā politikā un aizstāvēšanu ES Padomē darba grupās un ministru sēdēs, kā arī pozīciju izstrādi uz Eiropadomes sēdēm savas kompetences jautājumos. Sociālajiem partneriem ir tiesības piedalīties Latvijas nacionālo pozīciju izstrādē.

Ārlietu ministrija koordinē nacionālo pozīciju sagatavošanu uz ES Padomes un Eiropadomes sēdēm, un Latvijas Republikas pastāvīgās pārstāvniecības ES vēstnieks un vēstnieka vietnieks pārstāv Latvijas intereses Pastāvīgo pārstāvju komitejā (COREPER I,  COREPER II).

Vairāk informācijas par ES Padomi - Ārlietu ministrijas mājaslapā

Latvijas pastāvīgā pārstāvniecība ES

Avenue des Arts 23
1000 Brussels
Belgium
Tālr.: +32 2 238 31 00
Fakss: +32 2 238 32 50
E-pasts: permrep.eu@mfa.gov.lv

Eiropas Savienības Padome

Adrese: Rue de la Loi / Wetstraat, 175 B-1048 Brussels, Belgium
Tālrunis: +32 2 2816111
Fakss: +32 2 2816999
E-pasts: public.info@consilium.europa.eu
WWW: http://consilium.europa.eu

2005.gada 1. pusgads – Luksemburga

2005.gada 2. pusgads – Lielbritānija

2006.gada 1. pusgads – Austrija

2006.gada 2. pusgads – Somija

2007.gada 1. pusgads – Vācija

2007.gada 2. pusgads – Portugāle

2008.gada 1. pusgads – Slovēnija

2008.gada 2.pusgads – Francija

2009.gada 1.pusgads – Čehija

2009.gada 2.pusgads – Zviedrija

2010.gada 1.pusgads – Spānija

2010.gada 2.pusgads – Beļģija

2011.gada 1.pusgads – Ungārija

2011.gada 2.pusgads – Polija

2012.gada 1.pusgads – Dānija

2012.gada 2.pusgads – Kipra

2013.gada 1.pusgads – Īrija

2013.gada 2.pusgads – Lietuva

2014.gada 1.pusgads – Grieķija

2014.gada 2.pusgads – Itālija

2015.gada 1.pusgads – Latvija

2015.gada 2.pusgads – Luksemburga

2016.gada 1.pusgads - Nīderlande

2016.gada 2.pusgads - Slovākija

2017.gada 1.pusgads - Malta

2017.gada 2.pusgads - Lielbritānija

2018.gada 1.pusgads - Igaunija

2018.gada 2.pusgads - Bulgārija

2019.gada 1.pusgads - Austrija

2019.gada 2.pusgads - Rumānija

2020.gada 1.pusgads - Somija