Eiropas Parlaments ir vienīgā tiešās vēlēšanās ievēlētā Eiropas Savienības iestāde, kuras 736 deputāti pārstāv ES dalībvalstu pilsoņu intereses. EP deputāti tiek ievēlēti Ik pēc pieciem gadiem no visām 27 Eiropas Savienības dalībvalstīm. Parlamentam ir arvien pieaugoša loma lēmumu pieņemšanā ES. Lielākā daļa ES likumdošanas tiek pieņemta ar Koplēmuma procedūru, kur Parlaments ir galvenais lēmējs sadarbībā ar ES Padomi. Parlaments kopā ar ES Padomi apstiprina ikgadējo ES budžetu. Būtiska Parlamenta funkcija ir īstenot demokrātisko pārraudzību pār ES institūcijām.

Eiropas Parlaments ir visatvērtākā institūcija sabiedrības līdzdalībai lēmumu pieņemšanā, jo pārstāv savu vēlētāju intereses un veicina kontaktus un viedokļu apmaiņu ar pilsoņiem – vēlētājiem, interešu grupām, lobistiem, NVO u.c.

Sabiedrības pārstāvji var sekot līdzi Parlamenta darbam Briselē un Strasbūrā, bet Latvijas vēlētājiem ir iespējas satikt savus Parlamenta deputātus arī Rīgā.

Vairāk informācijas par Eiropas Parlamentu - Ārlietu ministrijas mājaslapā

Eiropas Parlaments
Adrese: Rue Wiertz / Wiertzstraat, B 1047, Brussels, Belgium
Tālrunis: +3232842111
Fakss: +3222846974 
directinfo@europarl.europa.eu 
http://www.europarl.europa.eu

Eiropas Parlamenta informācijas birojs
Adrese: Aspazijas bulvāris 28 - 3. stāvs, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67085460 
Fakss: 67085470
epriga@europarl.eu.int 
http://www.europarl.lv