Eiropas Komisija pārstāv ES kopējās, pārnacionālās intereses. Tās galvenie uzdevumi ir virzīt uz priekšu Eiropas integrāciju, veidot un attīstīt politikas, izstrādāt tiesību aktu projektus, kā arī uzraudzīt ES pieņemto līgumu, regulu, direktīvu un lēmumu īstenošanu. Komisija pārvalda ES ikgadējo budžetu un pārstāv ES intereses sarunās ar starptautiskām organizācijām.

Viens no Komisijas darbības principiem ir sabiedrības iesaistīšana lēmumu izstrādē. Eiropas Komisija aicina iedzīvotājus būt aktīviem, paust savu viedokli un ietekmēt ES politikas veidošanu.

Komisija veic sabiedriskas konsultācijas (public consultationsinterneta portālā, kur ES iedzīvotāji var iesūtīt savu viedokli par jaunajiem likumdošanas priekšlikumiem, iniciatīvām un politikas dokumentu projektiem, dalīties pieredzē, piedalīties diskusijās, un konsultācijās internetā, kā arī atrast noderīgas interneta saites un informāciju. Tā, piemēram, Komisija saņēma vairāk nekā 6000 ES iedzīvotāju priekšlikumus un vērtējumus par REACH Regulas projektu.

Komisijas mājas lapā ir atrodami visu komisāru, kā arī darbinieku un ierēdņu tālruņi un e-pasta adreses. Ikviens ES iedzīvotājs var rakstiski vai mutiski sazināties ar Komisijas darbiniekiem, paust savu viedokli, uzdot jautājumus un uz savām vēstulēm saņemt rakstisku atbildi divu nedēļu laikā.

 

Kontakti: