Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas galvenais mērķis ir nodrošināt dažādu sociālo un ekonomisko interešu pārstāvību ES (piemēram, darba devējus, darba ņēmējus, cilvēkus ar īpašām vajadzībām, ražotājus, pārvadātājus, patērētājus u. tml.). Komitejas loma ir konsultatīva – ES līgumos noteiktos gadījumos ES Padomei vai Komisijai jākonsultējas ar komiteju, kamēr citos gadījumos ES Padome, Komisija un Parlaments to var darīt brīvprātīgi.

Vairāk informācijas par Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komisiju - Ārlietu ministrijas mājaslapā

Kontakti

Adrese: Rue Belliard / Belliardstraat, 99, B-1000 Brussels, Belgium
Tālrunis: + 32 2 5469011
Fakss: + 322 5134893
WWW: http://www.eesc.europa.eu