Demogrāfisko lietu padomes sekretariāta uzdevumus veic Labklājības ministrija. Kontaktpersona ir Labklājības ministrijas Bērnu un ģimenes politikas departamenta vecākā referente Kristīne Venta-Kittele, tālrunis: 67021610, e-pasts: Kristine.Venta-Kittele@lm.gov.lv.