Dāvida Rudzīša portrets

Novembrī Valsts kanceleja atminas tās pirmo direktoru Dāvidu Rudzīti. 2021. gadā 30. novembrī Dāvidam Rudzītim – Latvijas pirmajam ierēdnim – apritētu 140. Līdz pat šodienai viņš ir paraugs izcilībai civildienestā.

1919. gada 11. aprīlī Dāvids Rudzītis tika apstiprināts par pirmo Valsts kancelejas direktoru, taču jau iepriekš viņš aktīvi darbojās, atbalstot Latvijas Pagaidu valdības darbu.

Lai celtu godā viņa personību un nozīmīgo ieguldījumu valsts pārvaldes veidošanā un attīstībā, izveidota faktu lapa “Dāvidam Rudzītim 140”.  

Dāvida Rudzīša portrets