Artura Pabrika portreta foto

Dr. Artis Pabriks

Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs
kanceleja [at] mod.gov.lv

 

 • IZGLĪTĪBA:
  • 1996 - Orhūsas universitāte, Dānija, politikas zinātnes doktora grāds
  • 1992 - Latvijas Universitāte, bakalaura grāds vēsturē
 • DARBA UN POLITISKĀ PIEREDZE:
  • 2019.01. - Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs
  • 2018.11. – 2019.01. - 13. Saeimas deputāts, ārlietu komisijas loceklis, pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas loceklis, Eiropas Padomes Parlamentārās Asamblejas (EPPA) Latvijas delegācijas vadītājs
  • 2016 – līdz šim brīdim - Centrum Balticum Foundation, Starptautiskās konsultatīvās valdes loceklis
  • 2014.07. – 2018.11. - Eiropas Parlamenta deputāts, Starptautiskās tirdzniecības komitejas loceklis, delegācijas attiecībām ar Centrālamerikas valstīm loceklis, Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas aizstājējs, delegācijas attiecībām ar Japānu aizstājējs, ēnu ziņotājs Norvēģijas un EEK finanšu mehānisma sadarbības līgumiem 2014.-2021.gadam, ēnu ziņotājs ziņojumam par sadarbību starp ES un Turciju tirdzniecības jomā un muitas savienības modernizāciju, ziņotājs par Padomes lēmuma projektu par to, lai noslēgtu Visaptverošu ekonomikas un tirdzniecības nolīgumu (CETA) starp Kanādu, no vienas puses, un Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no otras puses, ziņotājs par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas robežu un krasta apsardzi un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 2007/2004, Regulu (EK) Nr. 863/2007 un Lēmumu 2005/267/EK
  • 2014.01. – 2014.06. - Saeimas deputāts, Saeimas Ārlietu komisijas loceklis, priekšsēdētājs starpparlamentu sadarbības grupai ar Japānu
  • 2011 – līdz šim brīdim - Profesors Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolā “RISEBA”
  • 2010.11. – 2014.01. - Latvijas Republikas aizsardzības ministrs
  • 2007 – 2010 - 9. Saeimas deputāts, Saeimas Ārlietu komisijas loceklis,  Saeimas Eiropas lietu komisijas loceklis, priekšsēdētājs starpparlamentu sadraudzības grupām ar Japānu, Melnkalni, Dienvidkoreju un Singapūru
  • 2004 – 2007 - Latvijas Republikas ārlietu ministrs, pirmais ārlietu ministrs pēc Latvijas iestāšanās ES un NATO
  • 2004 - 8. Saeimas deputāts, Saeimas Ārlietu komisijas priekšsēdētājs, LR Ārlietu ministrijas parlamentārais sekretārs
  • 2003 – 2004 - Politikas analītiķis-konsultants Politikas izglītības fondā
  • 2002 - 2011 - Profesors, docents Vidzemes augstskolā
  • 2002 - Latvijas pārstāvja vietnieks Eiropas Komisijā pret rasismu un neiecietību (ECRI) Strasbūrā, Francijā
  • 2001 – 2003 - Politikas analītiķis Latvijas cilvēktiesību un etnisko studiju centrā
  • 1996 – 2001 - Profesors Vidzemes Augstskolā
  • 1996 – 1997 - Pirmais rektors, docents Vidzemes Augstskolā
  • 1995 – 1999 - Pasniedzējs Latvijas Universitātē
  • 1994 - Pasniedzējs Orhūsas universitātē Dānijā
  • 1986 – 1990 - Zinātniskais Asistents Latvijas Zinātņu akadēmijā, Mūsdienu vēstures nodaļā
 • VALODU ZINĀŠANAS:
  • Latviešu valoda – dzimtā, angļu un krievu valoda – augstākais līmenis, vācu valoda – vidējais līmenis, dāņu valoda – pamatlīmenis