Aktualitātes

01.12.2020 Veselības ministrija

Šodien, 1.decembrī, Ministru kabineta sēdē tika izskatīts Veselības ministrijas sagatavotais informatīvais ziņojums par vakcinācijas stratēģiju pret Covid-19.

01.12.2020 Kultūras ministrija

Ministru kabineta sēdē otrdien, 1. decembrī, izskatīts un apstiprināts Kultūras ministrijas ciešā sadarbībā ar nevalstiskajām organizācijām (NVO) sagatavotais informatīvais ziņojums „Par atbalstu biedrībām un nodibinājumiem Covid-19 krīzes radīto negatīvo seku mazināšanai”, lemjot piešķirt 600 000 eiro no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem NVO atbalsta programmai Covid‑19 krīzes radīto negatīvo seku mazināšanai 2021. gadā.

01.12.2020 Finanšu ministrija

Lai turpinātu palīdzēt uzņēmumiem iespējami ātrāk pārvarēt Covid-19 krīzes izraisītās grūtības, komersanti arī 2021. gadā varēs pieteikties Attīstības finanšu institūcijas ALTUM krīzes atbalsta instrumentiem.Līdz šim ALTUM krīzes atbalsta instrumentus izmantojuši un veiksmīgi pielietojuši daudzi uzņēmēji, un visu ALTUM programmu kopējā pozitīvā ietekme uz ekonomiku kopš krīzes sākuma ir pārsniegusi jau 650 miljonus eiro. Vienlaikus ALTUM turpinās piedāvāt arī visas ikdienas atbalsta programmas dažādām uzņēmēju vajadzībām.

01.12.2020 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Rīga, 2020. gada 1. decembrī – Šodien Ministru kabinetā (MK) atbalstīts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sagatavotais rīkojumu projekts “Par atbalstītajiem pašvaldību investīciju projektiem valsts aizdevumu piešķiršanai ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību” piešķirot valsts aizdevumu tiem pašvaldību investīciju projektiem, kas iesniegti projektu pieteikumu vērtēšanas sestajā – noslēdzošajā kārtā no 2020. gada 2. oktobra līdz 16. novembrim.  

01.12.2020 Ekonomikas ministrija

Ņemot vērā Covid-19 vīrusa straujo izplatību un nepieciešamību pastiprināt drošības pasākumus, Ministru kabineta sēdē š.g.

01.12.2020 Finanšu ministrija

Otrdien, 1. decembrī, Ministru kabineta (MK) sēdē ir izskatīti grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā, kas izstrādāti atbilstoši Moneyval novērtējumam par Latvijas progresu tehnisko rekomendāciju izpildē un nodrošinātu atbilstību Finanšu darījumu darba grupas (FATF) rekomendācijām attiecībā uz likuma subjektu patiesā labuma guvēja atbilstības vērtēšanu. Ar grozījumiem paredzēts vienkāršot aizdomīgu darījumu ziņošanas sistēmu un turpināt noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas riskos balstītas sistēmas pilnveidošanu. 

01.12.2020 Ekonomikas ministrija

Ministru kabineta š.g. 1. decembra sēdē apstiprināti grozījumi apgrozāmo līdzekļu subsīdijas atbalsta programmā, būtiski paplašinot atbalsta saņēmēju loku. Uzņēmēju atbalstam apgrozāmo līdzekļu subsīdijas nodrošināšanai kopumā pieejamais valsts budžeta finansējums – 70,8 milj. eiro.

30.11.2020 Valsts ieņēmumu dienests

Lai palīdzētu tautsaimniecībā aktīvajiem iedzīvotājiem Covid-19 dēļ noteikto ierobežojumu laikā, Ministru kabinets ir pieņēmis noteikumus

30.11.2020 Ministru prezidents

Ministru prezidents Krišjānis Kariņš šodien iepazīstināja Valsts prezidentu Egilu Levitu un Saeimas priekšsēdētāju Ināru Mūrnieci ar priekšlikumiem stingrākiem ierobežojumiem Covid-19 izplatības samazināšanai, uzsverot nepieciešamību pēc koordinētas rīcības visos valsts pārvaldes līmeņos. K. Kariņš tikšanās laikā norādīja, ka nepieciešams ierobežot pulcēšanos, atgriežoties pie principa 2 cilvēki – 2 metri, kā arī pastiprināt ierobežojumus citās jomās Covid-19 izplatības samazināšanai un būtiski kāpināt testēšanas kapacitāti.

Lapas