Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes 2020. gada 25. novembra sēdes darba kārtība

 

Laiks: 2020. gada 25. novembris plkst. 11.00

Vieta: sēde tiek organizēta attālināti (Ministru kabineta Zaļā zāle, Brīvības bulvāris 36, Rīga)

 

Nr.

p.k.

Jautājums

Ziņo/Uzaicinātie

1.

28.10.2020. sēdes protokola un 25.11.2020. sēdes darba kārtības apstiprināšana

Andris Gobiņš

Memoranda padomes vadītāja vietnieks, biedrības "Eiropas kustība Latvijā" prezidents

2.

Sabiedriskā labuma sistēmas pilnveidošana: filantropijas veicināšana, caurskatāmība un administratīvā sloga mazināšana

Olga Bogdanova

Finanšu ministrija

3.

Dažādi:

  1. par nevalstisko organizāciju pārstāvju darbību ar Covid-19 pandēmijas ietekmi saistītajās darba grupās;
  2. par priekšlikumiem Memoranda padomes darba plānam 2021.-2023. gadam;
  3. par Memoranda padomes konferenci;
  4. par sabiedrības līdzdalību ES Atjaunošanas un noturības mehānisma (RRF) plānošanā;
  5. nākamās sēdes norises laiks un darba kārtība

Andris Gobiņš

Memoranda padomes vadītāja vietnieks, biedrības "Eiropas kustība Latvijā" prezidents

 

Armands Eberhards

Finanšu ministrija

 

Valsts kanceleja