Atjaunots: 31.01.2019

Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes 2018. gada 19. decembra sēdes darba kārtība

Laiks: 2018. gada 19. decembris plkst. 11.00
Vieta: Ministru kabineta Zaļā zāle, Brīvības bulvāris 36, Rīga

Nr.p.k.

Jautājums

Ziņo/Uzaicinātie

 

1.

Apstiprināt 28.11.2018. sēdes protokolu un 19.12.2018. sēdes darba kārtību

Kristīne Zonberga

Biedrība “Latvijas Pilsoniskā alianse”, Memoranda padomes vadītāja vietniece

Informatīvie jautājumi

2.

Par ģimenes politikas īstenošanas rezultātiem Latvijā*

Labklājības ministrija

 

3.

Memoranda padomes deleģēto pārstāvju Valsts sekretāru sanāksmē, Ministru kabineta komitejā, Nacionālā trīspusējas sadarbības padomes sēdēs darbības pārskati

VSS - Kristīne Zonberga (prezentācija)

Biedrība “Latvijas Pilsoniskā alianse”, Memoranda padomes vadītāja vietniece

MKK – Kirils Solovjovs (prezentācija)

Biedrība “Latvijas Studentu apvienība”

NTSP – Elīna Pinto (prezentācija)

Biedrība “Eiropas Latviešu apvienība”

4.

Par Latvijas Nacionālo attīstības plāna 2021.-2027. gadam (NAP2027) izstrādi

Pārresoru koordinācijas centrs

5.

Par Memoranda padomes darba plāna 2019. gadam izstrādi

Jānis Citskovskis

Valsts kancelejas direktors, Memoranda padomes vadītājs

6.

Dažādi:

Informācija par Memoranda padomes darba grupas (par nevalstisko organizāciju un valsts sektora rosinātajiem jautājumiem, kas skar nevalstisko organizāciju finansējuma jomu uzsākto) darbību.

Nākamās sēdes datums, laiks, darba kārtība.

Kristīne Zonberga

Biedrība “Latvijas Pilsoniskā alianse”, Memoranda padomes vadītāja vietniece

 "EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentu 2014.-2021. gadam Programma "Pētniecība un izglītība" (prezentācija)

Memoranda padomes darba grupa par NVO finansēm un SLO
* Memoranda padomes darba plāna 2018. gadam 2.5. punkts. Informatīvs ziņojums par "Ģimenes valsts politikas pamatnostādņu 2011.–2017. gadam" izvērtējumu, t.sk. informācija par plānoto procedūru un laika grafiku politikas plānošanas dokumenta izstrādei nākamajam periodam un nevalstisko organizāciju iespējām iesaistīties tā izstrādē.