Atjaunots: 08.04.2019

Kontakti

Pieteikties līdzdalībai Valsts sekretāru sanāksmēs, Ministru kabineta komitejas un Ministru kabineta sēdēs var:

  • ar atbildīgās ministrijas starpniecību;
  • nosūtot pieprasījumu uz e-pastu: vk@mk.gov.lv. Pieprasījumā jānorāda personas uzvārds, vārds, personas koda pirmā puse, pārstāvētā institūcija un ieņemamais amats, kā arī precīzi jānorāda jautājums (atbilstoši attiecīgās sēdes darba kārtībai), kura izskatīšanā persona vēlas piedalīties. Minētā informācija jānosūta ne vēlāk kā vienu darba dienu pirms sēdes.

 

Ministriju un padotības iestāžu atbildīgās amatpersonas par sabiedrības līdzdalību (2018. gada augusta dati)

Aizsardzības ministrija

Vārds, Uzvārds

Tel.nr.

E-pasts

Dace Kundrāte

67335254

Dace.Kundrate@mod.gov.lv

Ārlietu ministrija

Vārds, Uzvārds

Tel.nr.

E-pasts

Kristīne Iosava

67016331

kristine.iosava@mfa.gov.lv

Ekonomikas ministrija

Vārds, Uzvārds

Tel.nr.

E-pasts

Evita Urpena (EM)

67013193

Evita.Urpena@em.gov.lv

Linda Grīnfelde (LIAA)

67039499

linda.grinfelde@liaa.gov.lv

Paula Vilsone (KP)

67365210

paula.vilsone@kp.gov.lv

Egita Diure (BVKB)

67013320

egita.diure@bvkb.gov.lv

Santa Zarāne (PTAC)

67388622

santa.zarane@ptac.gov.lv

Finanšu ministrija

Ministrijā sadarbību ar NVO nekoordinē viens darbinieks, sadarbība tiek nodrošināta atbilstoši funkcijām konkrētā uzdevumā. 

Iekšlietu ministrija:

Gunta Skrebele (gunta.skrebele@iem.gov.lv)

Māris Zariņš (maris.zarins@iem.gov.lv)

Gunita Sapožņikova (gunita.sapoznikova@iem.gov.lv)

Izglītības un zinātnes ministrija

Kaspars Randohs (67047982; kaspars.randohs@izm.gov.lv)

Dāvids Garšva (67047958; davids.garsva@izm.gov.lv)

Kultūras ministrija

Vārds, Uzvārds

Tel.nr.

E-pasts

Dāvids Zalāns

67330311

Davids.Zalans@km.gov.lv

Klinta Ločmele

67330268

Klinta.Locmele@km.gov.lv

Jana Šakare

67330305

Jana.Sakare@km.gov.lv

Labklājības ministrija

Vārds, Uzvārds

Tel.nr.

E-pasts

Marika Kupče (LM)

67021581

Marika.kupce@lm.gov.lv

Linda Matisāne (VDI)

67021721

linda.matisane@vdi.gov.lv

Inga Millere (VBTAI)

67359133

inga.millere@bti.gov.lv

Vides reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija

Vārds, Uzvārds

Tel.nr.

E-pasts

Ilze Trušinska

67026447

Ilze.trusinska@varam.gov.lv

Edmunds Beļskis    edmunds.belskis@varam.gov.lv
Liene Strazdiņa   liene.strazdina@varam.gov.lv 

Satiksmes ministrija

Vārds, Uzvārds

Tel.nr.

E-pasts

Inta Rozenšteine

67028344

inta.rozensteine@sam.gov.lv

Tieslietu ministrija

Vārds, Uzvārds

Tel.nr.

E-pasts

Agnese Rācene-Krūmiņa (TM)

67036734

agnese.racene-krumina@tm.gov.lv

Sabīne Niedola (DVI)

67223131

sabine.niedola@dvi.gov.lv

Valdis Groza (Ieslodzījuma vietu pārvalde)

67290260

valdis.groza@ievp.gov.lv

Baiba Banga (Maksātnespējas kontroles dienests)

67099100

baiba.banga@mkd.gov.lv

Jorens Liopa (TA)

67063807

jorens.liopa@ta.gov.lv

Ilona Linde (Valsts probācijas dienests)

67021111

ilona.linde@vpd.gov.lv

Jeļena Bārbale (Juridiskās palīdzības administrācija)

67514225

Jelena.barbale@jpa.gov.lv

Ingrīda Bērziņa (Valsts valodas centrs) 

67221258 ingrida.berzina@vvc.gov.lv

Maira Čentoricka (Valsts tiesu ekspertīžu birojs)

67517730

maira.centoricka@vteb.gov.lv

Silga Celma (UR)

67031792

silga.celma@ur.gov.lv

Veselības ministrija

Vārds, Uzvārds

Tel.nr.

E-pasts

Inga Birzniece

67876161

Inga.Birzniece@vm.gov.lv

Zemkopības ministrija

Vārds, Uzvārds

Tel.nr.

E-pasts

Rūta Rudzīte

 

ruta.rudzite@zm.gov.lv