Atjaunots: 26.08.2014

2014.gada 4.jūnija sēdes darba kārtība

Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes 4.jūnija sēdes darba kārtība

Laiks: 2014.gada 4.jūnija plkst.11.00. Vieta: MK, Zaļā zāle, 2.stāvā, Brīvības bulvārī 36, Rīgā

Nr.p.k.

Jautājums

Ziņo/Uzaicināti

1.  

Apstiprināt 7.05.2014 sēdes protokolu

I.Šimanska

2.  

Apstiprināt 4.06.2014 sēdes darba kārtību

I.Šimanska

3.  

Finanšu ministrijas ziņojums par plānotiem pasākumiem administratīvo barjeru novēršanai ES struktūrfondu apgūšanā 

Prezentācija "Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda vienkāršošanas pasākumi" (.ppt)

Starpinstitūciju darba grupas priekšlikumi par Eiropas Savienības fondu normatīvā regulējuma vienkāršošanu (.pdf)

S.Ozola, Finanšu ministrija

4.

Prezidentūras sekretariāta ziņojums par plānotiem pasākumiem, t.sk. – ministriju pasākumiem, kā arī par projektu konkursu prezidentūras aktivitāšu īstenošanai

I.Skujiņa, V.Kleinberga, LPESPS;
K.Zonberga, 
Latvijas Pilsoniskā alianse

5. 

Dažādi. Nākošās sēdes datums, laiks, darba kārtība.

I.Šimanska

 

Gunta Freimane
Valsts kancelejas 
Komunikācijas departamenta konsultante
Tālr.: 67082929, 28341699. 
E-pasts: gunta.freimane@mk.gov.lv