Atjaunots: 26.11.2014

2014. gada 26.novembra sēdes darba kārtība

PROJEKTS

Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes 26.novembra sēdes darba kārtība

 

Laiks: 2014.gada 26.novembris, plkst.11.00
Vieta: Ministru kabineta Zaļā zāle, 2.stāvā, Brīvības bulvārī 36, Rīgā

 

Nr.p.k.

Jautājums

Ziņo/Uzaicināti

1.

Apstiprināt 29.10.2014. sēdes protokolu

Inta Šimanska

2.

Apstiprināt 26.11.2014. sēdes darba kārtību

Inta Šimanska

3. 

VARAM informatīvais ziņojums par koncepcijas projektu „Koncepcija par dzīļu izmantošanas tiesiskā regulējuma pilnveidošanu potenciālo investīciju piesaistei” (.docx)

VARAM prezentācija (.pptx)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Vides kvalitātes un atkritumu apsaimniekošanas nodaļas referente Dace Ozola

4.

Latvijas juristu apvienības ziņojums par „Uzņēmuma reģistra lēmumu pieņemšanas faktisko apstākļu pārbaudi” (.ppt)

Latvijas juristu apvienības valdes priekšsēdētājs Rihards Bunka

5.

LPAS informatīvais ziņojums par veiktā cilvēkdrošības pētījuma rezultātiem (.pptx)

Latvijas Platforma attīstības sadarbībai vadītāja

Inese Vaivare

6.

Dažādi (nākamās sēdes datums, laiks, darba kārtība).

Inta Šimanska

 

 

Laura Titāne
Komunikācijas departamenta konsultante
VALSTS KANCELEJA
Brīvības bulv. 36, Rīga, LV-1520, LATVIJA
Tālr.67082929, mob.29355984
laura.titane@mk.gov.lv
www.mk.gov.lv