Atjaunots: 05.08.2014

2013.gada 10.jūlija sēdes darba kārtība

Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes 10.jūlija sēdes darba kārtība

Laiks: 2013.gada 10.jūlijā plkst.11.00. 
Vieta: Zaļajā zālē, 2.stāvā, Brīvības bulvārī 36, Rīgā

Nr.p.k.

Jautājums

Ziņo/Uzaicināti

1.  

Apstiprināt 12.06.2013. sēdes protokolu

Protokols (.pdf) 

E.Dreimane

2.  

Apstiprināt 10.07.2013 sēdes darba kārtību

 

E.Dreimane

3.  

Par Memoranda teksta grozījumu projektu 

Memoranda teksts grozījumu projekts (.pdf)

Prezentācija

E.Dreimane, L.Kučinska, A.Gobiņš

4.  

Par Memoranda padomes nolikuma grozījumu projektu

Darba grupas viedoklis par konceptuāli izšķiramiem jautājumiem (.pdf)

Nolikuma grozījumu projekts (.pdf)

E.Dreimane, L.Kučinska, A.Gobiņš

5.  

Memoranda padomes darba plāna 2013.-2015.gadam apstiprināšana 

Darba plāna projekts (.pdf)

E.Dreimane, L.Kučinska

6.  

Dažādi (nākošās sēdes datums, laiks, darba kārtība).

E.Dreimane

 

Gunta Freimane
Valsts kancelejas 
Komunikācijas departamenta konsultante
Tel.67082929, 28341699
E-pasts: gunta.freimane@mk.gov.lv