Atjaunots: 26.10.2020

Valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu vienotā platforma

 

       

Par projektu

Tīmekļvietņu vienotā platforma piedāvā pēc vienotiem principiem veidotas, mūsdienīgas un ērti lietojamas valsts iestāžu un pašvaldību mājaslapas. Projekta detalizēts apraksts.

 

 

 

 

 

Projekta mērķi 

1. Līdz 2020. gada beigām radīt vienotu, centralizētu valsts pārvaldes iestāžu tīmekļvietņu pārvaldības platformu, kas sniedz priekšnoteikumus publiski radītas informācijas vienkāršākai un saprotamākai pieejamībai sabiedrībai.

2. Uzlabot iestāžu tīmekļvietņu piekļūstamību, īstenojot Direktīvas 2016/2102 prasības un tādējādi nodrošinot tīmekļvietņu pieejamību visām sabiedrības grupām, ieskaitot personas ar invaliditāti.

3. Nodrošināt efektīvu resursu izlietojumu valsts un pašvaldības iestāžu tīmekļvietņu pārvaldībā, izmantojot vienotu tīmekļvietņu satura vadības sistēmu un centralizētu tehnisko atbalstu un uzturēšanu, kā arī decentralizētu satura veidošanu un administrēšanu.

Projektu vada Valsts kanceleja, kas būs Valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu vienotās platformas pārzinis, atbildēs par tās kvalitātes kontroli, lietojamības testēšanu, izmaiņu un attīstības plānošanu.

 

Jauno mājaslapu prototips

 

Projekta īstenošanā piedalās sadarbības partneri:

 • Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs ir platformas tehnisko resursu turētājs, nodrošinot infrastruktūras tehnisko izmitināšanu loģiski vienotajā datu centrā;
 • Valsts reģionālās attīstības aģentūra nodrošina platformas tehnoloģisko uzturēšanu, sniedz konsultatīvo un tehnoloģisko atbalstu datu importa un migrācijas veikšanai, lietotāju atbalstu, platformas līmeņa problēmu un incidentu risināšanu, kā arī drošības prasību izpildi;
 • Kultūras informācijas sistēmu centrs nodrošina valsts pārvaldes mašīntulkošanas servisa un virtuālā asistenta integrāciju Valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu vienotajā platformā.

 

Projekta budžets ir 2 miljoni eiro. 85 % jeb 1,7 miljoni eiro tiek segti no Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma.

Projekta uzturēšanas izmaksas desmit gadu periodā pēc tā ieviešanas tiek lēstas 1 705 580 eiro apmērā. Kopā ar projekta realizācijas budžetu tas veido 3 705 580 eiro lielas kopējās izmaksas. Projekta ietvaros veiktās procesu optimizācijas rezultātā prognozētie ietaupījumi pārsniegs projekta kopējās izmaksas, desmit gadu laikā sniedzot 3 106 820 eiro lielo sociālekonomisko ieguvumu.

Projekta numurs: 2.2.1.1/17/I/016
Projekta īstenošanas laiks: 05.01.2018.–04.01.2021.
Projekta īstenotājs: Valsts kanceleja
Kontaktpersona: projekta vadītāja Vita Vodinska (tel. 67082898, sūtīt e-pastu)

 

Informatīvie materiāli valsts iestādēm un pašvaldībām

TVP pieteikšanās anketa, pamācības, vadlīnijas, video apmācības un citi materiāli atrodami portālā viss.gov.lv

 

Biežāk uzdotie jautājumi

Kas var pievienoties tīmekļvietņu vienotajai platformai?

Valsts iestādes un pašvaldības ar oficiālajām tīmekļvietnēm iestade.gov.lv un pasvaldiba.gov.lv. 

 

Kā pieteikt savu iestādi?

Līdz 2020.g beigām platformai pievienosies jau noteiktas 60 iestādes. Šobrīd var pieteikties gaidītāju rindā, rakstot e-pastu Vitai Vodinskai (vita.vodinska@mk.gov.lv) un paužot interesi pievienoties platformai. Tiklīdz radīsies iespēja pievienoties platformai, ar jums sazināsies un aicinās aizpildīt pieteikuma formu. 

 

Kādas ir izmaksas?

Jārēķinās, ka visām iestādēm, kuras izmanto platformu, kopīgi jāsedz platformas uzturēšanas izmaksas. Projekta īstenošanas laikā visas izmaksas, t.sk. uzturēšanas izmaksas sedz Valsts kanceleja no projekta līdzekļiem. Pēc projekta pabeigšanas (plānots, ka projektu pagarinās līdz 2021.g.30.jūnijam), uzturēšanas izmaksas būs jāsedz solidāri, tās sadalot starp visām iestādēm, kuras izmanto platformu. Līdz projekta beigām plānots, ka platformu izmantos vismaz 90 iestādes, attiecīgi katrai iestādei paredzamās izmaksas 2021.gadā lēšamas ap 2000 EUR gadā. Šī maksa ietver visu, kas saistīts ar platformas darbināšanu - uzturēšanu, izmitināšanu, atjauninājumiem, drošības un veiktspējas auditiem. Cita veida maksas nav paredzētas. Ņemot vērā, ka visas iestādes, kuras izmanto platformu ir valsts budžeta iestādes, jautājums par izmaksu segšanu tiks risināts valsts budžeta veidošanas kontekstā, veicot pārdales. Jautājums tiek skaņots valsts sekretāru sanāksmēs un sanāksmēs ar Finanšu ministriju.

 

Kas atbild par platformas izveidošanu un uzturēšanu?

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 445, Valsts kanceleja ir platformas pārzinis un nodrošina:

 • vienotu principu ievērošanu satura pārvaldībā, kā arī izmaiņu un attīstības plānošanu;
 • platformas izveides, funkcionalitātes un satura pārvaldības vadlīniju izstrādi un ievietošanu Valsts kancelejas tīmekļvietnē www.mk.gov.lv;
 • tehnisko risinājumu atbilstību piekļūstamības prasībām.

Valsts reģionālās attīstības aģentūra ir platformas turētāja un nodrošina:

 • konsultatīvo un tehnoloģisko atbalstu datu importa un migrācijas veikšanai;
 • lietotāju atbalstu;
 • problēmu un incidentu risināšanu;
 • drošības prasību uzturēšanu un izpildes uzraudzību;
 • platformas administrēšanu.

Kultūras informācijas sistēmu centrs nodrošina platformā integrēto valsts pārvaldes mašīntulkošanas servisu un platformas virtuālā asistenta darbību un uzturēšanu.

Katrai iestādei VRAA izveidos piekļuvi vienam satura administratoram ar īpašajām tiesībām – šis būs jūsu iestādes galvenais atbildīgas par jūsu tīmekļvietni. Šis cilvēks varēs izveidot piekļuves visiem pārējiem iestādes darbiniekiem, kuriem piekļuves nepieciešamas. Katras iestādes vadītājs atbild par iestādes kompetencē esošās informācijas ievietošanu tīmekļvietnē, par informācijas saturu un aktualitāti. 

 

Kāda ir platformas pieejamība?

Platformai tiek nodrošināts augsta pieejamība - tā pieejama 99,5% laika.

 

Kā pieteikt kļūdas?

Par kļūdām tīmekļvietnē iestādēm, kuru lapas saturs tiek pārcelts no esošās tīmekļvientes uz jauno (jeb migrēts) uz platformu 2020. gada laikā, ir jāziņo šādos veidos:

Lapai esot izstrādē, jāraksta - ruta.zeltina@softikom.lvjanis.briedis@cconsulting.lvilva.iljina@cconsulting.lvvita.vodinska@mk.gov.lv; elina@softikom.lv;

Lapai esot publiskai, jāziņo - atbalsts@vraa.gov.lv

 

Kur sūtīt ierosinājumus?

Platformas pārzinis ir Valsts kanceleja, kura arī pēc projekta beigām turpinās rūpēties par platformas attīstību un jaunumu ieviešanu tajā. Ja Jums ir kāds ierosinājums platformas uzlabošanai - gan publiskajā pusē, gan administrācijas pusē - lūgums par to ziņot, rakstot uz timeklvietnes@mk.gov.lv. Jūsu pieteikumi tiks izskatīti un novērtēti, nosakot vai un kad Jūsu ideju varētu realizēt.

 

Vai jaunajām mājaslapām būs pieejams Google analytics?

Iestādes varēs izmantot savu esošo Google analytics kontu, kas jānorāda pieteikuma formā un VRAA to pieslēgs jaunajai mājas lapai. Kā arī platformai tiks izvedots kopējais Google analytics konts visām vietnēm.

 

Kur var atrast vadlīnijas, pieteikuma formu?

Dažādi noderīgi materiāli - labās prakses vadlīnijas, lietotāja rokastgrāmata, video pamācības un citi noderīgi materiāli pieejami Viss.gov.lv.  

 

Laika grafiks

Iestādes, kas piedalās projektā: