Informācija par Valsts kanceleju

Valsts kanceleja ir centrālā valsts pārvaldes iestāde Latvijā.

Tā ir tieši pakļauta Ministru prezidentam.

Valsts kancelejas pārraudzībā ir Valsts administrācijas skola.

No 2023. gada 1. marta Valsts kanceleja pārņem Pārresoru koordinācijas centra uzdevumus.

Šie uzdevumi ir:

 • Plānot tādu Latvijas attīstību, no kuras vēl ilgu laiku būs jūtami ieguvumi;
 • Uzraudzīt, kā tiek izpildītas valdības apņemšanās;
 • Pārzināt valsts uzņēmumu darbību.

Valsts kanceleja ir valdības centrs.

Valsts kancelejas uzdevums ir nodrošināt valdības darbu.

Valsts kanceleja piesaista ekspertus un:

 • apkopo un pēta datus,
 • izvērtē dažādus rīcības variantus,

Valsts kancelejas sagatavotā informācija palīdz Ministru prezidentam un valdībai pieņemt pārdomātākus lēmumus.  

Kas veido Valsts kanceleju?  

 • Ministru prezidenta birojs,
 • Valsts kancelejas direktors,
 • Valsts kancelejas struktūrvienības:
 • departamenti un to apakšnodaļas, piemēram, komunikācijas departaments;
 • nodaļas, piemēram, personāla nodaļa.

Kas ir Valsts kancelejas direktors?

 • Valsts kancelejas direktors ir Jānis Citskovskis.
 • Valsts kancelejas direktors ir augstākās pakāpes ierēdnis.
 • Viņu ieceļ amatā pēc Ministru prezidenta ierosinājuma.
 • Valsts kancelejas direktora CV un kontaktinformāciju var apskatīt šajā saitē: https://www.mk.gov.lv/lv/darbinieks/janis-citskovskis

Ko dara Valsts kanceleja?

 • Organizē Ministru kabineta sēdes.
 • Nodrošina Ministru kabineta dokumentu sagatavošanu atbilstoši likumos noteiktajai kārtībai.
 • Pārvalda Ministru kabineta lietvedību.
 • Var piedalīties valdības politikas plānošanā.
 • Rūpējas par to, lai valdības apņemšanās būtu izpildītas.
  • Lai tas notiktu, palīdz sagatavot plānu un pārbauda tā izpildi.
 • Sadar­bībā ar ministrijām sniedz priekšlikumus Ministru kabinetam par valsts attīstību.
 • Izstrādā valsts pārvaldes attīstības politiku:
  • organizē un pārrauga tās ieviešanu.
 • Izstrādā un īsteno valsts uzņēmumu pārvaldības politiku;
 • Plāno un ievieš tādu Latvijas attīstību, no kuras vēl ilgu laiku būs jūtami ieguvumi.
 • Ministru prezidenta uzdevumā organizē un pārrauga lēmumu izpildi.
 • Informē sabiedrību par Ministru kabineta darbu.