Informācija par Valsts kanceleju

Valsts kanceleja ir centrālā valsts pārvaldes iestāde Latvijā.

Tā ir tieši pakļauta Ministru prezidentam.

Valsts kancelejas pārraudzībā ir Valsts administrācijas skola.

Kas veido Valsts kanceleju?  

 • Ministru prezidenta birojs,
 • Valsts kancelejas direktors,
 • Valsts kancelejas struktūrvienības:
 • Departamenti un to apakšnodaļas,
  piemēram, komunikācijas departaments.
 • nodaļas,
  piemēram, personāla nodaļa.

Kas ir Valsts kancelejas direktors?

 • Valsts kancelejas direktors ir Jānis Citskovskis.
 • Valsts kancelejas direktors ir augstākās pakāpes ierēdnis.
 • Viņu ieceļ amatā pēc Ministru prezidenta ierosinājuma.
 • Valsts kancelejas direktora CV un kontaktinformāciju var apskatīt šajā saitē: https://www.mk.gov.lv/lv/darbinieks/janis-citskovskis

Ko dara Valsts kanceleja?

 • organizē Ministru kabineta sēdes,
 • nodrošina Ministru kabineta dokumentu sagatavošanu atbilstoši likumos noteiktajai kārtībai,
 • pārvalda Ministru kabineta lietvedību,
 • var piedalīties valdības politikas plānošanā;
 • sadar­bībā ar ministrijām sniedz priekšlikumus Ministru kabinetam par valsts attīstību,
 • izstrādā valsts pārvaldes attīstības politiku:
  • organizē un pārrauga tās ieviešanu;
 • Ministru prezidenta uzdevumā organizē un pārrauga lēmumu izpildi,
 • informē sabiedrību par Ministru kabineta darbu.