• Visām ģimenēm ar bērniem, kā arī studējošajiem līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai

  • Atbalsta veids:
   • 50 EUR ikmēneša pabalsts par katru bērnu
  • Atbalsta periods:
   • 01.01.2022.-30.04.2022.
  • Kā saņemt?
   • Piemēro automātiski

   • vai Iesniegums VSAA:

    • ja bērnam piešķirts bēgļa vai alternatīvais statuss,

    • ja bērns atrodas institūcijā

    • ja bērns ir vecumā no 16-17 gadiem un nemācās,

    • ja mācās vai studē līdz 23 gadiem (ieskaitot).

 • Daudzbērnu ģimenēm

  • Atbalsta veids:
   • 20 EUR ikmēneša pabalsts
  • Atbalsta periods:
   • 01.11.2021.-31.12.2022.
  • Kā saņemt?
   • Piemēro automātiski
 • Personām ar 1. grupas invaliditāti

  • Atbalsta veids:
   • 15 EUR ikmēneša pabalsts
  • Atbalsta periods:
   • 01.11.2021.-31.12.2022.
  • Kā saņemt?
   • Piemēro automātiski
 • Ģimenēm/personām, kas aprūpē bērnus ar invaliditāti

  • Atbalsta veids:
   • 15 EUR ikmēneša pabalsts par katru bērnu
  • Atbalsta periods:
   • 01.11.2021.-31.12.2022.
  • Kā saņemt?
   • Piemēro automātiski
 • Trūcīgām, maznodrošinātām mājsaimniecībām/personām

  • Atbalsta veids:
   • 15 EUR ikmēneša pabalsts 
  • Atbalsta periods:
   • 01.11.2021.-31.12.2022.
  • Kā saņemt?
   • Piemēro automātiski
 • Pensionāriem, cilvēkiem ar invaliditāti un apgādnieku zaudējušajiem

  • Atbalsta veids:
   • 20 EUR ikmēneša atbalsts
  • Atbalsta periods:
   • 01.01.2022.-30.04.2022.
  • Kā saņemt?
   • Piemēro automātiski,

   • Iesniegums VSAA:

    • ja ir persona ar bēgļa vai alternatīvo statusu,

    • ja ir Satversmes aizsardzības biroja vai Militārās izlūkošanas un drošības dienesta izdienas pensijas saņēmējs ar invaliditāti.

   • Iesniegums Aizsardzības ministrijai (AM):

    • ja ir AM izdienas pensijas saņēmējs ar invaliditāti.

 • 60 + vakcinētiem senioriem (vakcinēti 2021. gadā)

  • Atbalsta veids:
   • 20 EUR pabalsts 5 mēnešus
  • Atbalsta periods:
   • 01.11.2021.-31.03.2022.
  • Kā saņemt?
   • Piemēro automātiski.
   • Iesniegums: 
    • ja nesaņem no VSAA pakalpojumus,
    • ja ir ES digitālais Covid sertifikāts;
    • ja ir atzinums par Covid-19 vakcinācijas atlikšanu
 • Zemu ienākumu mājsaimniecībām

  • Atbalsta veids:
   • Valsts 50 % līdzfinansējums pašvaldībām mājokļa pabalstam
  • Atbalsta periods:
   • 01.01.2022.-31.12.2022.
  • Kā saņemt?
   • Iesniegums pašvaldībai
     
 •  Visiem elektroenerģijas patērētājiem

  • Atbalsta veids:
   • ​​​​​​​OIK maksas samazinājums 100 %
  • Atbalsta periods:
   • 01.01.2022.-30.04.2022.
  • Kā saņemt?
   • Piemēro automātiski
     
  • ​​​​​​​Atbalsta veids:
   • ​​​​​​​Sadales sistēmas pakalpojumu maksas samazinājums 100 %
  • Atbalsta periods:
   • ​​​​​​​01.01.2022.-30.04.2022.
  • Kā saņemt?
   • ​​​​​​​Piemēro automātiski
 • Energoietilpīgiem uzņēmumiem

  • Atbalsta veids:
   • ​​​​​​​OIK samazinājums līdz 85 %
  • Atbalsta periods:
   • ​​​​​​​2022. gadā par 2021. gadu (vienreizējs maksājums)
  • Kā saņemt?
   • ​​​​​​​Iesniegums Ekonomikas ministrijai
 • Centralizētās siltumapgādes klientiem ar ekstremālu cenu pieaugumu

  • Atbalsta veids:
   • ​​​​​​​Pašvaldībās, kur centralizētās siltumapgādes tarifs ir virs 68 EUR/MWh, valsts segs starpību līdz apstiprinātajam SPRK tarifam
  • Atbalsta periods:
   • ​​​​​​​01.01.2022.-30.04.2022.
  • Kā saņemt?
   • ​​​​​​​Piemēro siltumapgādes komersants​​​​​​​
 • Mājsaimniecībām, kas dabasgāzi izmanto apkurē

  • Atbalsta veids:
   • ​​​​​​​Ar patēriņu virs 221 kWh mēnesī valsts segs starpību starp SPRP aktuālo un 2021. gada 2. pusgada tarifu
  • Atbalsta periods:
   • ​​​​​​​01.01.2022.-30.04.2022.
  • Kā saņemt?
   • ​​​​​​​Piemēro dabas gāzes piegādātājs