Kultūras ministrija
Valdība apstiprina izmaiņas autoratlīdzību sistēmā no 2021. gada 1. jūlija

“Valdībā skatītais piedāvājums izmaiņām nodokļu piemērošanā autoratlīdzību saņēmējiem panākts kā kompromisa variants ar Finanšu un Labklājības ministrijām. Bija būtiski panākt, lai izmaiņas autoratlīdzību saņēmējiem sāktu darboties pakāpeniski, nevis ar 1. janvāri, kā sākotnēji bija iecerēts, lai visi, kas noslēguši līgumus, spētu pilnvērtīgi un bez zaudējumiem pildīt savas līgumsaistības. Tas piedāvā radošajām personām - autoratlīdzību saņēmējiem – sociālās apdrošināšanas pakalpojumu grozu: slimības pabalstu, sākot no 11. dienas, maternitātes un paternitātes pabalstu u.c., vienlaikus dodot iespēju nereģistrēties kā saimnieciskās darbības veicējiem,” norāda kultūras ministrs Nauris Puntulis.

Līdz nākamā gada 1. jūlijam autoratlīdzību saņēmējiem paredzēts saglabāt līdzšinējo nodokļu maksāšanas kārtību un likmes. Savukārt no 2021. gada 1. jūlija notiks pakāpeniska sagatavošanās autoratlīdzību saņēmēju nodokļu nomaksai, izmantojot t.s. saimnieciskās darbības kontu.

No 2021. gada 1. jūlija autoratlīdzību saņēmēji varēs izvēlēties nodokļu nomaksas veidu:

kā līdz šim, izmantojot pašnodarbināto personu nodokļu nomaksas režīmu autoram, kas ir reģistrējis savu saimniecisko darbību; kā līdz šim, izmantojot darba ņēmēju vispārējo nodokļu nomaksas režīmu; jaunu iespēju, kas paredzēta autoratlīdzības saņēmējam, nereģistrējoties kā saimnieciskās darbības veicējam. Šis modelis paredz, ka autoratlīdzības izmaksātājs pirms autoratlīdzības izmaksas veiks 25% nodokļa nomaksu no autoratlīdzības apgrozījuma līdz 25 000 eiro gadā, ja apgrozījums pārsniedz 25 000 eiro, tiek piemērota 40% nodokļa likme. Nodoklis tiek sadalīts 80% valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām (VSAOI) / 20% iedzīvotāju ienākumu nodoklim (IIN).

No 2022. gada 1. janvāra, tiklīdz būs iespēja nodokļu nomaksai izmantot t.s. saimnieciskās darbības kontu, autoru nodokļu nomaksa tiks veikta līdzīgā kārtībā kā MUN nodokļu maksātājiem, piemērojot autoratlīdzību saņēmējiem no 2021. gada 1. jūlija ieviestās likmes un apgrozījuma apmēru.

Jau ziņots, ka MK 2020. gada 2. septembra sēdē, izskatot „Informatīvo ziņojumu „Par nodokļu politikas attīstības virzieniem, valsts sociālās ilgtspējas un ekonomikas konkurētspējas veicināšanai”” deva uzdevumu KM sadarbībā ar Finanšu un Labklājības ministrijām izstrādāt priekšlikumus grozījumiem normatīvajos aktos, lai nodrošinātu samērīgu un vienkāršotu nodokļu maksāšanas režīmu autoratlīdzības saņēmējiem, un sagatavotos normatīvo aktu projektus kā MK lietu iesniegt valdībai izskatīšanai kopā ar likumprojektu „Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2021., 2022. un 2023.gadam” un likumprojektu „Par valsts budžetu 2021.gadam”.

 

Lita Kokale,
Kultūras ministrijas Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
67330343, 26469946
Lita.Kokale@km.gov.lv