Ministru prezidents
Notiks Krīzes vadības padomes sēde

Lai pārrunātu aktuālo situāciju saistībā Covid-19 izplatību un tā ierobežošanu, otrdien, 20. oktobrī, plkst.10.30, Ministru prezidents Krišjānis Kariņš ir sasaucis Krīzes vadības padomes sēdi, kas notiks attālinātā režīmā.

Darba kārtībā paredzēts uzklausīt informāciju par aktuālo epidemioloģisko situāciju, kā arī lemt par turpmāko nepieciešamo rīcību.

Krīzes vadības padome ir koordinējoša institūcija, kuras darbības mērķis ir nodrošināt valsts un pašvaldību institūciju saskaņotu rīcību, veicot valsts apdraudējuma preventīvos un pārvarēšanas pasākumus, kā arī tā radīto seku likvidēšanas pasākumus. Padomes sekretariāta darbību nodrošina Iekšlietu ministrija sadarbībā ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu.