Valsts kanceleja
Ministru kabinets lemj par mācībām klātienē un Covid-19 testiem viesstrādniekiem

Ministru kabinets otrdien, 28. jūlijā, apstiprināja vairākas izmaiņas noteikumos, kas regulē epidemioloģiskās drošības pasākumus Covid-19 ierobežošanai. Tie ļaus izglītības procesam notikt klātienē, savukārt uzņēmējiem, īpaši lauksaimniecības un kultūras jomās, - atsākt vai paplašināt darbību. Vienlaikus tiks stiprināta Covid-19 izplatības kontroles sistēma, tādējādi sabalansējot tautsaimniecības attīstību ar sabiedrības veselības interesēm.

Valdība apstiprināja Izglītības un zinātnes ministrijas piedāvātos grozījumus MK noteikumos, kuri ļauj mācības septembrī visās izglītības iestādēs atsākt klātienē. Jaunajā mācību gadā izglītības iestādes varēs darbu organizēt pēc trīs scenārijiem. Primāri mācības jāorganizē klātienē. Ja skolas koplietošanas telpās nevar nodrošināt distancēšanos, vecāko klašu skolēniem mācības var notikt daļēji attālināti. Bet, ja tiek atklāts Covid-19 inficēšanās gadījums – attālinātas mācības jānodrošina visām klasēm. Fiziskās distancēšanās prasības nav jāievēro vienas klases vai grupas ietvaros, bet jānovērš klašu vai grupu pārklāšanās.

Ja izglītības iestāde nevar nodrošināt distancēšanos, kā rezultātā starpbrīžos un pasākumos koplietošanas telpās ir pārāk daudz cilvēku, skolai jāplāno mācību process daļēji attālināti. Klātienē pilnā apmērā mācības notiks 1.-6. klasēm. Taču 7.-12. klašu grupā izglītības iestāde mācību procesu daļēji var organizēt attālināti, lai mazinātu drūzmēšanās risku un nodrošinātu fizisku distancēšanos. Daļēji attālinātas mācības visos kursos un grupās varēs organizēt profesionālās izglītības iestādes.

Katrai skolai būs jāsagatavo rīcības plāns gadījumam, ja skolā tiek konstatēta Covid-19 saslimstība, nosakot kā mācības varēs notikt attālināti visām klasēm.

Atbilstoši epidemioloģiskās drošības noteikumiem bērnudārzi varēs turpināt darbību kā līdz šim. Nemainīgas paliek arī prasības bērnu nometņu organizēšanai un interešu izglītības nodarbību norisei.

Arī augstskolas un koledžas pašas nosaka iekšējo kārtību un atbildīgos par darba organizāciju un drošības prasību ievērošanu. Atkarībā no katras augstskolas vai koledžas iespējām tās arī nosaka kārtību, kā studiju process notiks attālināti, jo īpaši, lai tas būtu pieejams studējošajiem, kuri nevarēs piedalīties mācībās klātienē ceļošanas ierobežojumu vai pašizolācijas prasību dēļ.

Ministru kabineta veiktie grozījumi MK noteikumos paver iespēju plašākai kultūras pasākumu norisei un apmeklējumam. No 1. augusta bibliotēkās, kultūras centros, izstāžu zālēs, brīvdabas estrādēs, teātros, koncertzālēs, kino un šo vietu ārtelpās organizētos pasākumos starp fiksētām un personalizētām sēdvietām būs jāievēro viena metra distance vai jāuzstāda barjera. Minēto kultūras norišu koplietošanas telpās (kafejnīca, labierīcības, foajē un citas telpās) aizvien spēkā ir fiziskās distancēšanās noteikumu ievērošana.

Valdības izdarītie grozījumi MK noteikumos atvieglo nozīmīgu starptautisku sporta sacensību organizēšanu. Izmaiņas paredz, ka sportisti un sporta darbinieki, uzrādot negatīvu Covid-19 testu, drīkst ieceļot no SPCK mājaslapā norādītajām riska valstīm. Sportistiem un sporta darbiniekiem nākamajā dienā pēc ierašanās Latvijā būs vēlreiz jāveic Covid-19 analīzes un, ja infekcija netiks konstatēta, drīkstēs piedalīties treniņos un pašās sacensībās. Pārējā laikā pašizolācija ir jāievēro. Ja sportists Latvijā uzturēsies ilgāk par piecām dienām, jāveic atkārtots Covid-19 tests.

Līdzīgi nosacījumi no 1. augusta būs spēkā arī viesstrādniekiem, tai skaitā kultūras darbiniekiem. Jaunā kārtība paredz, ka pirms darba pienākumu uzsākšanas ārvalstniekiem būs jāveic Covid-19 tests. Tas nozīmē, ka personai līdz analīžu negatīva rezultāta saņemšanas būs jāatrodas pašizolācijā un tikai tad varēs doties pildīt darba pienākumus. Savukārt 5.-7. dienā pēc izbraukšanas no valsts, uz kuru ir attiecināmi piesardzības pasākumi, tests būs jāatkārto otru reizi, jo Covid-19 infekcija var atklāties arī vēlāk (visbiežāk tieši 5.-7. dienā pēc inficēšanās).

Lai nepieļautu nekontrolētu Covid-19 infekcijas izplatību no iebraucējiem, MK noteikumos no 1. augusta būs spēkā prasība ikvienam, kurš ierodas Latvijā ar personīgo transportu, iebraucot Latvijā no Krievijas un Baltkrievijas, iesniegt robežsardzei aizpildītu anketu par pēdējo 14 dienu laikā apmeklētajām valstīm, izvēlēto pašizolācijas vietu un informāciju, kā ar ieceļotāju sazināties.

Ministru kabineta 28. jūlija sēdē pieņemtie grozījumi MK noteikumos stāsies spēkā 2020. gada 1. augustā.

 

 

Reinis Grāvītis
Ministru kabineta preses sekretārs
Tālrunis: 67082919
E-pasts: Reinis.Gravitis@mk.gov.lv