Kultūras ministrija
Ministru kabinets apstiprina jaunu VKKF padomes sastāvu

15. septembra sēdē Ministru kabinets apstiprināja rīkojumu par jaunu Valsts kultūrkapitāla fonda (VKKF) padomes sastāvu, beidzoties pilnvaru termiņam lielākajai daļai no līdzšinējās padomes locekļiem.

Ar šo rīkojumu VKKF padomes sastāvā iekļauti no jauna ievēlētie nozaru ekspertu komisiju priekšsēdētāji, kā arī Latvijas Pašvaldību savienības un Nacionālās kultūras padomes pārstāves. Savukārt atkārtoti Padomes sastāvā iekļauti locekļi, kuru pilnvaras turpinās - kultūras ministrs Nauris Puntulis, Finanšu ministrijas pārstāvis Jānis Lejietis, Latvijas Radošo savienību padomes pārstāve Daiga Šiliņa, kā arī Literatūras mākslas ekspertu komisijas priekšsēdētājs Valts Ernštreits un Tradicionālās kultūras nozares ekspertu komisijas priekšsēdētāja Ieva Vītola.

Turpmāk VKKF padomē strādās:

Vizuālās mākslas nozares ekspertu komisijas priekšsēdētāja Elita Ansone, Latvijas Pašvaldību savienības ģenerālsekretāre Mudīte Priede, Literatūras nozares ekspertu komisijas priekšsēdētājs Valts Ernštreits, Dizaina un arhitektūras nozares ekspertu komisijas priekšsēdētāja Māra Ābele, Kultūras mantojuma nozares ekspertu komisijas priekšsēdētāja Ginta Gerharde-Upeniece, Teātra mākslas nozares ekspertu komisijas priekšsēdētāja Zane Kreicberga, Finanšu ministrijas Budžeta departamenta Izglītības, zinātnes, kultūras un sporta finansēšanas nodaļas vecākais eksperts Jānis Lejietis, Tradicionālās kultūras nozares ekspertu komisijas priekšsēdētāja Ieva Vītola, Nacionālās kultūras padomes locekle Baiba Moļņika, kultūras ministrs Nauris Puntulis, Filmu mākslas nozares ekspertu komisijas priekšsēdētājs Jānis Putniņš, Mūzikas un dejas mākslas nozares ekspertu komisijas priekšsēdētājs Jānis Ozols, Latvijas Radošo savienību padomes pārstāve Daiga Šiliņa.

VKKF padomes pirmā sēde jaunajā sastāvā plānota šā gada 24. septembrī.

Saskaņā ar VKKF likumu tā padomes dalībnieku pilnvaru laiks ir divi gadi, un padomes locekļi, arī padomes priekšsēdētājs, padomē drīkst darboties ne vairāk kā vienu pilnvaru laiku pēc kārtas.

VKKF pārvaldes augstākā institūcija ir Ministru kabineta apstiprināta padome. VKKF padomes sastāvā ir kultūras ministrs, Finanšu ministrijas, Nacionālās kultūras padomes, Radošo savienību padomes, Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvji un katras nozaru ekspertu komisijas priekšsēdētājs. Fonda padomes pilnvaru laiks ir divi gadi. Fonda padomes locekļi VKKF padomē drīkst darboties ne vairāk kā vienu pilnvaru laiku pēc kārtas. VKKF padome lemj par VKKF darbības stratēģiju, nosaka gada prioritātes kultūras projektiem, izsludina un organizē projektu konkursus, sadala fonda līdzekļus kultūras projektu īstenošanai.

 

Informāciju sagatavoja:
Dace Vizule,
Kultūras ministrijas sabiedrisko attiecību speciāliste
67330254, 29192298
Dace.Vizule@km.gov.lv

Papildu informācija:
Jana Vērdiņa,
VKKF sabiedrisko attiecību speciāliste,
t.29144379