Līdzdalības process

Iespējas iesaistīties katrā no līdzdalības posmiem
Skatīt vairāk

Konsultatīvās padomes

Vadlīnijas konsultatīvo padomju veidošanai un darbībai, kā arī informācija par konsultatīvajām padomēm, kuru darbā iesaistīti sabiedrības pārstāvji
Skatīt vairāk

Kontakti

Informācija par iespējām pieteikties dalībai VSS un MK sēdēs, kā arī publiskās pārvaldes iestāžu kontaktpersonu saraksts saziņai par jautājumiem saistībā ar sabiedrības līdzdalību
Skatīt vairāk