Valsts kanceleja
Konkurss

Valsts kanceleja pagarinājusi pieteikšanās termiņu atklātā konkursā uz Latvijas Zinātnes padomes direktora amatu. Konkurss tika izsludināts 22. martā, un pretendenti aicināti iesniegt pieteikumus elektroniski līdz 20. aprīlim.

Galvenās pretendentiem izvirzītās prasības ir šādas: nevainojama reputācija, zinātniskais doktora grāds, kā arī vismaz triju gadu nepārtraukta vadības pieredze ar vismaz 5 padotajiem darbiniekiem, kas gūta, vadot zinātnisku institūciju vai augstskolu, vai tās struktūrvienības, vai pētniecības un attīstības projekta zinātnisko vai administratīvo vadību. Tāpat vadības pieredze var būt gūta pēdējo piecu gadu laikā Latvijas Zinātnes padomei līdzvērtīgas organizācijas vadītāja amatā, tajā skaitā citā vadošā amatā zinātnes pētniecības un inovāciju jomā.

Tāpat pretendentiem jābūt ar pieredzi privātā un/vai publiskā finansējuma piesaistē, kā arī pētniecības un attīstības projektu izstrādāšanā un īstenošanā vai vadīšanā. Nepieciešama zinātniskās vai pētnieciskās pārstāvniecības pieredze starptautiskā līmenī. No pretendentiem tiek sagaidītas arī zināšanas par valsts pārvaldes darbības principiem, par Latvijas zinātnes tehnoloģiju attīstību un inovāciju sistēmu, kā arī izpratne par zinātnes nozares normatīvajiem aktiem.  

Jābūt arī angļu valodas zināšanām C1 līmenī atbilstoši Eiropas kopīgajām nostādnēm valodu apguvei, teicamām stratēģiskās plānošanas, sadarbības, komunikācijas un prezentācijas prasmēm, savukārt veiksmīga pārmaiņu vadības pieredze tiks uzskatīta par priekšrocību.

Pretendentu atlase notiks trīs kārtās. Pirmās kārtas laikā konkursa komisija izvērtēs iesniegtos dokumentus un pretendentu atbilstību obligātajām prasībām. Konkursa otrajā kārtā pretendenti konkursa komisijai skaidros savu motivāciju ieņemt šo amatu, atbildēs uz 10 jautājumiem par valsts pārvaldes uzbūvi un darbības principiem, budžeta plānošanu, administratīvo procesu iestādē un iestādes darbības jomu, kā arī prezentēs redzējumu par Latvijas Zinātnes padomes kā efektīvas pētniecības institūcijas nostiprināšanos Latvijā, tās prioritātēm un attīstību. Savukārt uz konkursa trešo kārtu izvirzītie pretendenti tiks vērtēti, pārbaudot viņu vadības kompetences: stratēģisko redzējumu, pārmaiņu vadīšanu, darbinieku motivēšanu un attīstīšanu, orientāciju uz rezultātu sasniegšanu un orientāciju uz attīstību.

Konkursa noslēgumā visaugstāko novērtējumu guvušais pretendents tiks virzīts Ministru kabineta apstiprinājumam. Ieņemot amatu, nākamais Latvijas Zinātnes padomes direktors saņems mēnešalgu 2264 euro apmērā (pirms nodokļu nomaksas), sociālās garantijas, kā arī unikālu iespēju ieviest stratēģisku zinātnes politiku un izveidot un īstenot pētniecības programmas.

Konkursa sludinājums publicēts oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” un tiks publicēts Nodarbinātības valsts aģentūras CV/Vakanču portālā, MK tīmekļvietnē un sociālajos tīklos.

Konkursa pretendentu vērtēšanas komisiju vada Valsts kancelejas direktors Jānis Citskovskis, tās sastāvā ir: Izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska, Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietnieks, Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta direktors Dmitrijs Stepanovs, Latvijas Rektoru padomes priekšsēdētāja Rūta Muktupāvela, Latvijas Jauno zinātnieku apvienības biedrs, Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes Fizikas nodaļas vadītājs, pētnieks Guntars Kitenbergs.

Santa Jirgensone

Konsultante
santa.jirgensone [at] mk.gov.lv